Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божков намери 8 резултата / The search @pseudo Божков found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Божков (Бошков)" Вангел Георгиев Попов

Дата на раждане: 22.07.1957
Място на раждане: с. Мандрица, обл. Хасково
Вангел Георгиев Попов Дата на раждане 22.07.1957 г. Място на раждане с. Мандрица, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Цонев на 22.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кръстю Петров на 25.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Антон Цонев; о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божков (Бошков) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-8788; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-784 (Рс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1588 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Димитровград, издигнат от "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-713
от 27.09.2016 г.
община Баните

Агент "Божков" Венко Тодоров Братанов

Дата на раждане: 10.10.1944
Място на раждане: с. Баните, обл. Смолян
Венко Тодоров Братанов Дата на раждане 10.10.1944 г. Място на раждане с. Баните, обл. Смолян Вербувал го служител полк. Иван Тод. Георгиев на 25.12.1978 г., регистриран на 03.01.1979 г. Ръководил го служител полк. Иван Тод. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1319 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-949 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Божо Божков" Нурхан Зия Риза

Дата на раждане: 26.08.1961
Място на раждане: с. Трем, обл. Шумен
Нурхан Зия Риза Дата на раждане 26.08.1961 г. Място на раждане с. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 25.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божо Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3125 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване лично дело ІА-3125 (Рс) (налично); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване работно дело ІР-809 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-972
от 13.06.2017 г.
Частични местни избори 02.07.2017 г.

Агент "Божков (Бошков)" Вангел Георгиев Попов

Дата на раждане: 22.07.1957
Място на раждане: с. Мандрица, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Божков" Сашо Демирев Илиев

Дата на раждане: 26.04.1954
Място на раждане: с. Подвръх, обл. Кърджали
Сашо Демирев Илиев Дата на раждане 26.04.1954 г. Място на раждане с. Подвръх, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Григоров на 10.11.1989 г., регистриран на 23.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Момчилград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол №190/ 1990 за унищожаване делото на "Божков"; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Джебел, издигнат от ПП "ЕНП" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сашо Демирев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Божков (Бошков)" Вангел Георгиев Попов

Дата на раждане: 22.07.1957
Място на раждане: с. Мандрица, обл. Хасково
Вангел Георгиев Попов Дата на раждане 22.07.1957 г. Място на раждане с. Мандрица, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Цонев на 22.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кръстю Петров на 25.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Антон Цонев; о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божков (Бошков) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-8788; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-784 (Рс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1588 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Ябълково, общ. Димитровград, издигнат от "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Божков" Сашо Демирев Илиев

Дата на раждане: 26.04.1954
Място на раждане: с. Подвръх, обл. Кърджали
Сашо Демирев Илиев Дата на раждане 26.04.1954 г. Място на раждане с. Подвръх, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Григоров на 10.11.1989 г., регистриран на 23.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Момчил град – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени преди предаването им в архив протокол за унищожаване №190/1990; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Подвръх, общ. Джебел, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ЕНП" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сашо Демирев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Божков " Сашо Демирев Илиев

Дата на раждане: 24.06.1954
Място на раждане: с. Подвръх, обл. Хасково
Сашо Демирев Илиев Дата на раждане 24.06.1954 г. Място на раждане с. Подвръх, обл. Хасково Вербувал го служител Иван Григоров на 10.11.1989 г. Ръководил го служител Иван Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Момчил град – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени преди предаването им в архив протокол за унищожаване №190/1990; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Подвръх, общ. Джебел, обл. Кърджали, издигнат от ЗНС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More