Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божо намери 2 резултата / The search @pseudo Божо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Божо" Йосиф Борисов Маринов

Дата на раждане: 17.07.1945
Място на раждане: гр. Добрич
Йосиф Борисов Маринов Дата на раждане 17.07.1945 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител лейт. Йордан Минчев Петков на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Минчев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-108 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 04.10.1990 г. до 08.10.1991 г.; Кмет от 1991 г. до 1995 г.; Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Божо Божков" Нурхан Зия Риза

Дата на раждане: 26.08.1961
Място на раждане: с. Трем, обл. Шумен
Нурхан Зия Риза Дата на раждане 26.08.1961 г. Място на раждане с. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 25.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божо Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3125 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване лично дело ІА-3125 (Рс) (налично); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване работно дело ІР-809 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More