Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бойка намери 2 резултата / The search @pseudo Бойка found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-72
от 18.09.2012 г.
Университет за национално и световно стопанство

Секретен сътрудник "Бойка" Бистра Николова Боева

Дата на раждане: 18.10.1947
Място на раждане: гр. София
Бистра Николова Боева Дата на раждане 18.10.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител регистрирана на 20.11.1978 г. Ръководил я служител о. р. Димо Караангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бойка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се л дело Ф1, а.е. 4103; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "МИО и бизнес" до 13.10.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бойка" Мария Николова Бояджиева-Ценова

Дата на раждане: 10.05.1937
Място на раждане: гр. Хисаря
Мария Николова Бояджиева-Ценова Дата на раждане 10.05.1937 г. Място на раждане гр. Хисаря Вербувал я служител подп. Славчо Георг. Магурев на 27.02.1984 г., регистрирана на 04.04.1984 г. Ръководил я служител подп. Славчо Георг. Магурев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІХ-ІV, управление ІV-ІІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-29893 и в работно дело ІР-15630; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК – район Нови Искър от 1990 г. до 1991 г. Кмет на район Нови Искър от 1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More