Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бойко-2; Бойко намери 1 резултата / The search @pseudo Бойко-2; Бойко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-724
от 04.10.2016 г.
ЮНИОН ИНС АД

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Бойко-2; Бойко" Огнян Македонов Бонев

Дата на раждане: 17.09.1946
Място на раждане: гр. София
Огнян Македонов Бонев Дата на раждане 17.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов на 13.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г.; регистриран в ПГУ на 27.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов; о. р. Йордан Диков Чавдаров; о. р. Светозар Йорданов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Бойко-2; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-25063, в работно дело IР-10084 и в дело Ф1, а.е. 4976; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 02.02.1999 г. до 14.04.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-579/ 17.11.2015 г. – ЗАД "Армеец" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More