Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бойчев намери 2 резултата / The search @pseudo Бойчев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Бойчев" Милен Димитров Енджов

Дата на раждане: 22.12.1967
Място на раждане: гр. Мъглиж
Милен Димитров Енджов Дата на раждане 22.12.1967 г. Място на раждане гр. Мъглиж Вербувал го служител кап. Веселин Асенов Марчев на 05.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител кап. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3461 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1473 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Мъглиж, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бойчев" Станислав Райков Андреев

Дата на раждане: 15.04.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Станислав Райков Андреев Дата на раждане 15.04.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Красимир Пастармаджиев на 08.08.1983 г., регистриран на 19.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Пастармаджиев; о. р. Пламен Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-II, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28563. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Бургас, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More