Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боляров намери 1 резултата / The search @pseudo Боляров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Резидент "Боляров" Наню Иванов Манафов

Дата на раждане: 29.05.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Наню Иванов Манафов Дата на раждане 29.05.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Кирил Панталеев Кирилов на 25.11.1970 г., регистриран на 12.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Панталеев Кирилов; о. р. Дончо Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боляров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22130 и работно дело IР-5966 Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "ВИТАЛИС ТВ" АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ" Проверени са 27 лица. Осемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за: