Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бонев; Бъров (Бързов) намери 1 резултата / The search @pseudo Бонев; Бъров (Бързов) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-701
от 16.09.2016 г.
община Нова Загора

Агент; секретен сътрудник "Бонев; Бъров (Бързов)" Стефан Иванов Казаков

Дата на раждане: 06.09.1952
Място на раждане: гр. Нова Загора
Стефан Иванов Казаков Дата на раждане 06.09.1952 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Живко Георгиев Желев на 13.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г.; регистриран в ПГУ на 30.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Живко Георгиев Желев; полк. Георги Д. Вапирев; ст. лейт. Данчо Н. Костадинов; о. р. Цветан Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Бонев; Бъров (Бързов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-790 (Сл) МФ и в дело Ф1, а.е. 6586; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.2003 г. до 10.07.2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More