Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Борис намери 43 резултата / The search @pseudo Борис found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Борис" Георги Петров Бакалов

Дата на раждане: 15.05.1943
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Петров Бакалов Дата на раждане 15.05.1943 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 06.06.1989 г., регистриран на 09.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник ректор по научно изследователска и административна дейност от 2003 г. до 2007 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3", гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1064
от 26.09.2017 г.
Българска федерация по модерен петобой

Агент "Борис" Георги Михайлов Георгиев

Дата на раждане: 10.12.1943
Място на раждане: гр. Варна
Георги Михайлов Георгиев Дата на раждане 10.12.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител вербуван на 14.09.1977 г., регистриран на 28.09.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Петър Дамянов Кирилов; о. р. Венцислав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-Х-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-184 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-184 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА 93/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-185 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 24.09.1999 г. до 02.07.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Борис" Стоил Крумов Томов

Дата на раждане: 11.01.1957
Място на раждане: гр. Радомир
Стоил Крумов Томов Дата на раждане 11.01.1957 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 25.11.1981 г., регистриран на 10.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27418 и работно дело IР-12797. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД, гр. София ("ЕЛПИДА 3" ЕООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 221/ 18.05.2011 г. – Министерството на финансите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Борис" Петър Стоянов Попов

Дата на раждане: 02.10.1954
Място на раждане: с. Генерал Инзово, обл. Ямбол
Петър Стоянов Попов Дата на раждане 02.10.1954 г. Място на раждане с. Генерал Инзово, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Цанко Цанков на 24.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; формализирана карта на лично дело IА-3614 (Ст.З.); протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3614 (Ст.З.); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Казанлък от м. януари 1991 г. до м. септември 1991 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 39/ 17.06.2008 г. – частични избори на 21.06.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Борис" Петър Стоянов Попов

Дата на раждане: 02.10.1954
Място на раждане: с. Генерал Инзово, обл. Ямбол
Петър Стоянов Попов Дата на раждане 02.10.1954 г. Място на раждане с. Генерал Инзово, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Цанко Цанков на 24.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; формализирана карта на лично дело IА-36; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в община Казанлък, издигнат от Партия "Българска социалдемократическа партия" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – 2007 г. Обявен с решение № 39/ 17.06.2008 г. – частични избори на 21.06.2008 г.
Решение N° 39
от 17.06.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 21.06.2008 г.

Агент "Борис" Петър Стоянов Попов

Дата на раждане: 02.10.1954
Място на раждане: С. Генерал Инзово, обл. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент; секретен сътрудник "Борис" Георги Якимов Соколов

Дата на раждане: 21.04.1936
Място на раждане: гр. Берковица
Георги Якимов Соколов Дата на раждане 21.04.1936 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Любомир Величков на 22.06.1974 г., регистриран на 26.06.1974 г.; регистриран в ПГУ на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Величков; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Веселин Сергеев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-10537 и в дело Ф1, а.е. 4663; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25433 и работно дело IР-10537 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 28.03.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Борис " Бехчет Мустафа Хадживели

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: С. Острово, обл. Разград
Бехчет Мустафа Хадживели Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане С. Острово, обл. Разград Вербувал го служител Иван Иванов на 14.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 910; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ДПС
Решение N° 2-790
от 06.12.2016 г.
община Пирдоп

Агент "Борис" Николай Цветанов Тодоров

Дата на раждане: 28.03.1962
Място на раждане: гр. Пирдоп
Николай Цветанов Тодоров Дата на раждане 28.03.1962 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител ст. лейт. Иван Василев Бочуков на 14.10.1984 г., регистриран на 25.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Василев Бочуков; лейт. П. Мутафов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34966; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.10.1991 г. до 22.10.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Цветанов Тодоров в към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Борис" Георги Любенов Панделиев

Дата на раждане: 31.08.1968
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Любенов Панделиев Дата на раждане 31.08.1968 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител кап. Атанас Йонков Цочев на 06.06.1989 г., регистриран на 07.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Атанас Йонков Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-296. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 28.08.1992 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Любенов Панделиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Секретен сътрудник "Борис; Боревски" Мирослав Иванов Чобанов

Дата на раждане: 06.10.1958
Място на раждане: гр. Бургас
Мирослав Иванов Чобанов Дата на раждане 06.10.1958 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Светослав Чанев на 25.11.1986 г., регистриран на 10.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Светослав Чанев; полк. Николай Филчев; полк. Димитър Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ОУ на МВР-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Борис; Боревски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6932; рег. дневник; картони – обр. 1 -2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 2-240
от 02.10.2013 г.
община Чупрене

Резидент "Борис" Гошо Александров Георгиев

Дата на раждане: 09.03.1959
Място на раждане: гр. Белоградчик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Осведомител "Борис" Асен Христов Сеньов

Дата на раждане: 19.05.1952
Място на раждане: гр. София
Асен Христов Сеньов Дата на раждане 19.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Станке Въчков на 06.01.1972 г., регистриран на 29.01.1972 г. Ръководил го служител о. р. Станке Въчков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-София-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения съдържащи се в работно дело IР-5649; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-688 и работно дело IР-5649 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор "Финансово – стопански дейности и управление на собствеността" от 01.01.2000 г. до 02.07.2001 г. Директор на дирекция "Управление на финансовите ресурси" от 02.07.2001 г. до 14.07.2006 г. Директор на дирекция "Финансово – стопански дейности" от 14.07.2006 г. до 13.11.2009 г. Директор на дирекция "Финансово управление и бюджет" от 13.11.2009 г. до 01.06.2010 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Борис" Бехчет Мустафа Хадживели

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: с. Острово, обл. Разград
Бехчет Мустафа Хадживели Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане с. Острово, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 14.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на кметство Острово, общ. Завет, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Борис" Стоил Крумов Томов

Дата на раждане: 11.01.1957
Място на раждане: гр. Радомир
Стоил Крумов Томов Дата на раждане 11.01.1957 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 25.11.1981 г., регистриран на 10.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27418 и работно дело IР-12797. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Първи зам. директор на национална служба от 19.05.1998 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент; секретен сътрудник "Борис" Георги Якимов Соколов

Дата на раждане: 21.04.1936
Място на раждане: гр. Берковица
Георги Якимов Соколов Дата на раждане 21.04.1936 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Любомир Величков на 22.06.1974 г., регистриран на 26.06.1974 г.; регистриран в ПГУ на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Величков; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Веселин Сергеев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-10537 и в дело Ф1, а.е. 4663; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25433 и работно дело IР-10537 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ВИТАМИНА” АД, гр. Стамболийски Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Борис" Красимир Веселинов Станев

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Красимир Веселинов Станев Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 04.10.1989 г., регистриран на 03.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Балчик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол вх. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БУЛГАРЛИЗИНГ” АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-95/ 30.10.2012 г. – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Агент "Борис" Неджатин Ахмед Кафа

Дата на раждане: 12.10.1971
Място на раждане: гр. Девин
Неджатин Ахмед Кафа Дата на раждане 12.10.1971 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител кап. Христо Атанасов Стоянов на 29.03.1988 г., регистриран на 20.04.1988 г. Ръководил го служител кап. Христо Атанасов Стоянов; о. р. Т. Масурски; о. р. Андон Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-16 ГО-РО; ДС, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-36347; работно дело IР-17103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.10.1991 г. до 13.11.1995 г. Общински съветник от 05.11.2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Борис" Георги Петров Бакалов

Дата на раждане: 15.05.1943
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Петров Бакалов Дата на раждане 15.05.1943 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 06.06.1989 г., регистриран на 09.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Резидент "Борис" Вълко Батуров Вълков

Дата на раждане: 22.05.1939
Място на раждане: с. Воденци, обл. Хасково
Вълко Батуров Вълков Дата на раждане 22.05.1939 г. Място на раждане с. Воденци, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Гинчо Стоянов на 25.03.1982 г., регистриран на 22.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Гинчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2024 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2024 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1721 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Борис " Тошко Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 16.07.1957
Място на раждане: Гр. Свиленград
Тошко Георгиев Тодоров Дата на раждане 16.07.1957 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Лейт. Стефан Манолов Георгиев на 23.09.1982 г., регистриран на 01.10.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Стефан Манолов Георгиев; кап. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение 13 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36338; работно дело ІР-17634; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Свиленград, издигнат от АТАКА Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-53
от 07.08.2012 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Борис" Здравко Бонев Петков

Дата на раждане: 29.05.1951
Място на раждане: гр. София
Здравко Бонев Петков Дата на раждане 29.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 28.03.1986 г., регистриран на 03.04.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1690/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 2006 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Борис" Велчо Стоянов Дончев

Дата на раждане: 10.09.1952
Място на раждане: с. Яворница, обл. Благоевград
Велчо Стоянов Дончев Дата на раждане 10.09.1952 г. Място на раждане с. Яворница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Петров на 09.08.1977 г., регистриран на 05.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1707 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1307 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Яворница от м. ноември 1989 до м. октомври 1990 г. и от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г.
Решение N° 167
от 13.10.2010
Изпълнителна агенция Борба с градушките

Агент "Борис" Красимир Минчев Кънчев

Дата на раждане: 03.07.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Красимир Минчев Кънчев Дата на раждане 03.07.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител лейт. Петър Димитров Момчилов на 18.08.1989 г., регистриран на 28.08.1989 г. Ръководил го служител лейт. Петър Димитров Момчилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37139. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 02.02.1998 г. до 01.08.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Минчев Кънчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-95
от 30.10.2012 г.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Агент "Борис" Красимир Веселинов Станев

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Красимир Веселинов Станев Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 04.10.1989 г., регистриран на 03.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Балчик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол вх. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет към 22.12.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Борис" Красимир Веселинов Станев

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Красимир Веселинов Станев Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 04.10.1989 г., регистриран на 03.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Балчик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол вх. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БУЛГАРЛИЗИНГ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-95/ 30.10.2012 г. – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Агент "Борис" Гроздан Иванов Караджов

Дата на раждане: 21.06.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Гроздан Иванов Караджов Дата на раждане 21.06.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Максим Радев на 29.03.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Максим Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 83-А/ 04.05.1990 г. за унищожаване делата на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1993 г. до 1995 г. Декан от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гроздан Иванов Караджов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Борис" Бехчет Мустафа Хадживели

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: с. Острово, обл. Разград
Бехчет Мустафа Хадживели Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане с. Острово, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 14.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144 (Рз); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Острово от 07.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Резидент "Борис" Георги Костадинов Георгиев

Дата на раждане: 26.05.1957
Място на раждане: с.Лиляк, обл. Търговище
Георги Костадинов Георгиев Дата на раждане 26.05.1957 г. Място на раждане с.Лиляк, обл. Търговище Вербувал го служител О. р. Красен Георгиев на 12.11.1987 г., регистриран на 19.11.1987 г. Ръководил го служител О. р. Красен Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 66/ 28.11.1990 г. за унищожаване на личното дело на резидент "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор в гр. Шумен от 2000 г. до 2008 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Борис" Бехчет Мустафа Хадживели

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: с. Острово, обл. Разград
Бехчет Мустафа Хадживели Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане с. Острово, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 14.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Острово, общ. Завет, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Борис" Тошко Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 16.07.1957
Място на раждане: гр. Свиленград
Тошко Георгиев Тодоров Дата на раждане 16.07.1957 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител Лейт. Стефан Манолов Георгиев на 23.09.1982 г., регистриран на 01.10.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Стефан Манолов Георгиев; кап. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение 13 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36338; работно дело ІР-17634; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, издигнат от ПП "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Борис " Сюлейман Муса Сюлейман

Дата на раждане: 24.09.1943
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Сюлейман Муса Сюлейман Дата на раждане 24.09.1943 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Вербувал го служител майор Иван Маринов Станков на 24.04.1984 г., регистриран на 27.04.1985 г. Ръководил го служител майор Иван Маринов Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Шумен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A - 441 (Шн) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Златар общ. Велики Преслав, обл. Шумен, издигнат от ДПС
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Борис" Муса Реджепов Бирков

Дата на раждане: 01.01.1964
Място на раждане: с. Цветино, обл. Пазарджик
Муса Реджепов Бирков Дата на раждане 01.01.1964 г. Място на раждане с. Цветино, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Халачев на 04.01.1987 г., регистриран на 11.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" - Кръстава Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Муса Реджепов Бирков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Борис" Вълко Батуров Вълков

Дата на раждане: 22.05.1939
Място на раждане: с. Воденци, обл. Хасково
Вълко Батуров Вълков Дата на раждане 22.05.1939 г Място на раждане с. Воденци, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Гинчо Стоянов на 25.03.1982 г., регистриран на 22.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Гинчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2024 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2024 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1721 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК на община Джебел от м. октомври 1990 г. до м. ноември 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Борис" Георги Петров Бакалов

Дата на раждане: 15.05.1943
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Петров Бакалов Дата на раждане 15.05.1943 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 06.06.1989 г., регистриран на 09.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Борис" Георги Якимов Соколов

Дата на раждане: 21.04.1936
Място на раждане: гр. Берковица
Георги Якимов Соколов Дата на раждане 21.04.1936 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Любомир Величков на 22.06.1974 г., регистриран на 26.06.1974 г.; регистриран в ПГУ на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Величков; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Веселин Сергеев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-10537 и в дело Ф1, а.е. 4663; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25433 и работно дело IР-10537 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИТАМИНА" АД, гр. Стамболийски Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Борис " Неджатин Ахмед Кафа

Дата на раждане: 12.10.1971
Място на раждане: Гр. Девин
Неджатин Ахмед Кафа Дата на раждане 12.10.1971 г. Място на раждане Гр. Девин Вербувал го служител Кап. Христо Атанасов Стоянов на 29.03.1988 г., регистриран на 20.04.1988 г. Ръководил го служител Кап. Христо Атанасов Стоянов; Т. Масурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, отдел разузнавателен, отделение РО - 17 ГО; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36347; работно дело IР-17103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Борино, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Борис " Петър Стоянов Попов

Дата на раждане: 02.10.1954
Място на раждане: С. Генерал Инзово, обл. Ямбол
Петър Стоянов Попов Дата на раждане 02.10.1954 г. Място на раждане С. Генерал Инзово, обл. Ямбол Вербувал го служител Цанко Цанков на 24.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г. Ръководил го служител Цанко Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; формализирана карта на лично дело IА-36; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПК „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ГР. КАЗАНЛЪК (БСДП, ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борис" Красимир Веселинов Станев

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Красимир Веселинов Станев Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 04.10.1989 г., регистриран на 03.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Балчик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол вх. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борис" Румен Иванов Стаматов

Дата на раждане: 10.08.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Румен Иванов Стаматов Дата на раждане 10.08.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Максим Радев на 04.04.1986 г., регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Максим Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 1990 г. делата на агент "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 01.12.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More