Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Борислав намери 10 резултата / The search @pseudo Борислав found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 121
от 24.03.2010
Агенция за икономически анализи и прогнози

Агент "Борислав" Иван Величков Вълков

Дата на раждане: 06.04.1959
Място на раждане: гр. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Борислав" Виолин Борисов Иванов

Дата на раждане: 25.11.1961
Място на раждане: гр. Видин
Виолин Борисов Иванов Дата на раждане 25.11.1961 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Володя Игнатов Игнатов на 19.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Володя Игнатов Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-430 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Виолин Борисов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Борислав" Иван Величков Вълков

Дата на раждане: 06.04.1959
Място на раждане: гр. Варна
Иван Величков Вълков Дата на раждане 06.04.1959 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Балкански на 23.11.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Балкански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27063. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление от 01.01.1993 г. до 01.10.1997 г. Директор от 01.10.1997 г. до 01.11.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Борислав" Емил Илиев Илиев

Дата на раждане: 05.10.1960
Място на раждане: гр. Троян
Емил Илиев Илиев Дата на раждане 05.10.1960 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Максим Топалов на 21.06.1988 г., регистриран на 07.07.1988 г. Ръководил го служител о. р. Максим Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 06.03.2000 г. За Емил Илиев Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Агент "Борислав" Георги Пеев Георгиев

Дата на раждане: 15.03.1939
Място на раждане: гр. Ботевград
Георги Пеев Георгиев Дата на раждане 15.03.1939 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Методи Илиев Димитров на 23.03.1959 г., регистриран на 27.03.1959 г. Ръководил го служител ст. лейт. Методи Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-10904; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на община Ботевград до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на община Ботевград от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Борислав" Иван Ангелов Божилов

Дата на раждане: 29.07.1940
Място на раждане: гр. Дупница
Иван Ангелов Божилов Дата на раждане 29.07.1940 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител майор Иван Александров Иванов на 15.02.1972 г., регистриран на 23.02.1972 г. Ръководил го служител майор Иван Александров Иванов; о. р. Павлин Димитров; о. р. Тодор Таков Рибаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5553. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г. Председател на научна комисия по исторически науки от 2003 г. до 2006 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Борислав" Радослав Маринов Карабоиков

Дата на раждане: 23.05.1957
Място на раждане: гр. София
Радослав Маринов Карабоиков Дата на раждане 23.05.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Огнян Езекиев на 03.10.1982 г., регистриран на 16.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минков; о. р. Димитър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 7424; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Кроа България" ЕООД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. "КТ" ООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "КТВ И ТЕЛЕКАБЕЛ" ООД Проверено е 1 лица. Комисията не установи принадлежност. "КТВ ИВАЙЛОВГРАД" ООД Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност. "КТВ СЛИВЕН" ООД Проверени 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЛАКС МЕДИА" ООД Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЛГ КОНСУЛТ" ООД Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЛЕЙТЕНАНТ" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "ЛИАНИ МЕДИА" ЕООД Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "М.САТ ТВ" ООД Проверени са 21 лица. Седемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Резидент "Борислав" Георги Борисов Тодоров

Дата на раждане: 27.04.1957
Място на раждане: гр. Разлог
Георги Борисов Тодоров Дата на раждане 27.04.1957 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител ст. лейт. Веско Илиев Шотев на 12.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Веско Илиев Шотев; ст. лейт. Иван Николов Лесков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1991; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "ЖОВЕЛБО – ГЕОРГИ ТОДОРОВ", гр. София /ЕТ „ЖОВЕЛБО СТФ” – по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Борислав" Желязко Митев Петров

Дата на раждане: 02.05.1950
Място на раждане: с. Веселиново, обл. Шумен
Желязко Митев Петров Дата на раждане 02.05.1950 г. Място на раждане с. Веселиново, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Марин Маринов на 28.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-9476; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24558 и работно дело IР-9476 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на общ. Белослав, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борислав" Георги Тодоров Ставракев

Дата на раждане: 31.08.1965
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Тодоров Ставракев Дата на раждане 31.08.1965 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Любенов Николов на 28.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Любенов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-СВ-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-2011 (Пд); протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-5184 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 09.01.2009 г. Обявява установената с решение 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1 , т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на: