Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Борисов намери 25 резултата / The search @pseudo Борисов found 25 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Осведомител "Борисов" Иван Стефанов Бозев

Дата на раждане: 07.05.1951
Място на раждане: с. Равно поле, обл. Софийска
Иван Стефанов Бозев Дата на раждане 07.05.1951 г. Място на раждане с. Равно поле, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Цанко Иванов на 24.08.1971 г., регистриран на 02.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-5603; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-648. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. 11.1995 г. до м. 11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Борисов" Мануш Иванов Никифоров

Дата на раждане: 03.05.1960
Място на раждане: гр. Червен бряг
Мануш Иванов Никифоров Дата на раждане 03.05.1960 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител майор Стефан Ангелов Илиев на 12.10.1988 г., регистриран на 25.10.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Ангелов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-484. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мануш Иванов Никифоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Борисов" Владимир Спасов Игнатовски

Дата на раждане: 03.08.1942
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Владимир Спасов Игнатовски Дата на раждане 03.08.1942 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител О. р. Чавдар Тепешанов на 16.03.1981 г., регистриран на 26.03.1981 г. Ръководил го служител О. р. Чавдар Тепешанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 700/ 09.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Борисов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ЦФТП от 20.03.1996 г. до 08.06.1997 г. Главен редактор от 09.06.1997 г. до 20.01.1998 г.
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борисов" Николай Владимиров Захариев

Дата на раждане: 25.11.1943
Място на раждане: гр. Радомир
Николай Владимиров Захариев Дата на раждане 25.11.1943 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов на 21.04.1981 г., регистриран на 04.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-01-02; управление 02-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34244. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА""
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Баръш; Борисов" Мустафа Осман Ходжа

Дата на раждане: 02.12.1957
Място на раждане: с. Зайчар, обл. Бургас
Мустафа Осман Ходжа Дата на раждане 02.12.1957 г. Място на раждане с. Зайчар, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев на 21.03.1979 г., регистриран на 09.04.1979 г.; кап. Никола Вълков Овчаров на 12.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев; кап. Никола Вълков Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС, отдел 03, отделение 06; РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Баръш; Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка - 2 бр.; картон обр. 4 - 5 бр.; рег. дневник - 2 бр.; лично дело ІА-1147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Зайчар до 1990 г.; Кмет на кметство Зайчар от 1991 г. до 2003 г.; Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 89/ 14.10.2009 г. – кандидати за частични избори – 24.10.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Борисов " Христо Борисов Войняговски

Дата на раждане: 12.02.1934
Място на раждане: Гр. Карлово
Христо Борисов Войняговски Дата на раждане 12.02.1934 г. Място на раждане Гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Атанас Атанасов Нанкин на 24.11.1964 г., регистриран на 07.12.1964 г. Ръководил го служител Кап. Атанас Атанасов Нанкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Пловдив-ДС, V отдел Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 14 / 04.09.2007 г. 69 сътрудничеството Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-3906 (Пд) Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Осведомител "Борисов" Никола Пеев Мишев

Дата на раждане: 09.05.1948
Място на раждане: гр. Брацигово
Никола Пеев Мишев Дата на раждане 09.05.1948 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител майор Георги Стефанов Милушев на 13.06.1974 г., регистриран на 21.06.1974 г. Ръководил го служител майор Георги Стефанов Милушев; о. р. Славчо Куцевлов; о. р. Антон Масларов; о. р. Борислав П. Ковачев; о. р. Никола К. Николов; о. р. Валентин Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-V, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36564 и в работно дело IР-10631; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет като представител на "Химимпорт" АД от 29.11.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Пеев Мишев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Борисов" Христо Борисов Войняговски

Дата на раждане: 12.02.1934
Място на раждане: гр. Карлово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Борисов" Николай Владимиров Захариев

Дата на раждане: 25.11.1943
Място на раждане: гр. Радомир
Николай Владимиров Захариев Дата на раждане 25.11.1943 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов на 21.04.1981 г., регистриран на 04.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-01-02; управление 02-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34244. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА"" в 14-и ИР-Перник и в 23-и ИР-София Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Борисов" Сюлейман Кемалов Ахмедов

Дата на раждане: 19.10.1957
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Сюлейман Кемалов Ахмедов Дата на раждане 19.10.1957 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Дяко Дяков на 28.04.1986 г., регистриран на 13.05.1986 г. Ръководил го служител лейт. Дяко Дяков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Борисов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци до 31.01.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Баръш; Борисов" Мустафа Осман Ходжа

Дата на раждане: 02.12.1957
Място на раждане: с. Зайчар, обл. Бургас
Мустафа Осман Ходжа Дата на раждане 02.12.1957 г. Място на раждане с. Зайчар, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев на 21.03.1979 г., регистриран на 09.04.1979 г.; кап. Никола Вълков Овчаров на 12.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев; кап. Никола Вълков Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС, отдел 03, отделение 06; РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Баръш; Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка - 2 бр.; картон обр. 4 - 5 бр.; рег. дневник - 2 бр.; лично дело ІА-1147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Зайчар, общ. Руен, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 89/ 14.10.2009 г. – кандидати за частични избори – 24.10.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-145/ 06.03.2013 г. – община Руен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител "Борисов" Никола Пеев Мишев

Дата на раждане: 09.05.1948
Място на раждане: гр. Брацигово
Никола Пеев Мишев Дата на раждане 09.05.1948 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител майор Георги Стефанов Милушев на 13.06.1974 г., регистриран на 21.06.1974 г. Ръководил го служител майор Георги Стефанов Милушев; о. р. Славчо Куцевлов; о. р. Антон Масларов; о. р. Борислав П. Ковачев; о. р. Никола К. Николов; о. р. Валентин Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-IV, управление IV-III-V, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36564 и в работно дело IР-10631; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Пеев Мишев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 221/ 18.05.2011 г. – Министерството на финансите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Борисов" Владимир Спасов Игнатовски

Дата на раждане: 03.08.1942
Място на раждане: гр. Стара Загора
Владимир Спасов Игнатовски Дата на раждане 03.08.1942 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Чавдар Тепешанов на 16.03.1981 г., регистриран на 26.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Тепешанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 700/ 09.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Борисов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Баръш; Борисов " Мустафа Осман Ходжа

Дата на раждане: 02.12.1957
Място на раждане: С. Зайчар, обл. Бургас
Мустафа Осман Ходжа Дата на раждане 02.12.1957 г. Място на раждане С. Зайчар, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен А. Дойчев на 21.03.1979 г., регистриран на 09.04.1979 г.; кап. Никола Вълков Овчаров на 12.11.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен А. Дойчев; кап. Никола Вълков Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС, отдел 03, отделение 06; РУ на МВР-Айтос-ДС Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Баръш; Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; лично дело ІА-1147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Рун, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Сътрудник "Борисов" Никола Димов Капралев

Дата на раждане: 12.10.1939
Място на раждане: с. Долно Ябълково, обл. Бургас
Никола Димов Капралев Дата на раждане 12.10.1939 г. Място на раждане с. Долно Ябълково, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Калуд Германов Калудов на 04.06.1971 г., регистриран на 22.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Калуд Германов Калудов; о. р. В. Рангелов; о. р. Минчев; о. р. Факалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-131 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-113 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1039
от 12.09.2017 г.
община Болярово

Агент "Борисов; Максим" Димитър Петров Димитров

Дата на раждане: 16.06.1933
Място на раждане: с. Крайново, обл. Ямбол
Димитър Петров Димитров Дата на раждане 16.06.1933 г. Място на раждане с. Крайново, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 09.04.1958 г.; регистриран на 02.05.1958 г.; пререгистриран на 17.02.1964 г. Ръководил го служител кап. Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов; Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37438; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крайново до месец октомври 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Петров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-857
от 21.02.2017 г.
община Мъглиж

Информатор; Агент "Борисов" Кольо Николов Ненов

Дата на раждане: 26.04.1936
Място на раждане: с. Шаново, обл. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 89
от 14.10.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 24.10.2009 г.

Агент "Баръш; Борисов" Мустафа Осман Ходжа

Дата на раждане: 02.12.1957
Място на раждане: С. Зайчар, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-579
от 17.11.2015 г.
ЗАД Армеец

Осведомител "Борисов" Никола Пеев Мишев

Дата на раждане: 09.05.1948
Място на раждане: гр. Брацигово
Никола Пеев Мишев Дата на раждане 09.05.1948 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител майор Георги Стефанов Милушев на 13.06.1974 г., регистриран на 21.06.1974 г. Ръководил го служител майор Георги Стефанов Милушев; о. р. Славчо Куцевлов; о. р. Антон Масларов; о. р. Борислав П. Ковачев; о. р. Никола К. Николов; о. р. Валентин Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-V, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36564 и в работно дело IР-10631; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 2005 г. като представител на "Химимпорт" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Пеев Мишев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Борисов" Мануш Иванов Никифоров

Дата на раждане: 03.05.1960
Място на раждане: гр. Червен бряг
Мануш Иванов Никифоров Дата на раждане 03.05.1960 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител майор Стефан Ангелов Илиев на 12.10.1988 г., регистриран на 25.10.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Ангелов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-484. Кандидат за кмет на с. Чомаковци, общ. Червен бряг, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мануш Иванов Никифоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-79
от 26.09.2012 г.
Колеж по телекомуникации и пощи

Осведомител "Борисов" Иван Стефанов Бозев

Дата на раждане: 07.05.1951
Място на раждане: с. Равно поле, обл. Софийска
Иван Стефанов Бозев Дата на раждане 07.05.1951 г. Място на раждане с. Равно поле, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Цанко Иванов на 24.08.1971 г., регистриран на 02.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-5603; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-648. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.02.2011 г. Обявява установената с решение № 54/ 26.11.2008 г. - Българската национална телевизия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Борисов " Григор Георгиев Весов

Дата на раждане: 30.01.1940
Място на раждане: с. Мировяне, обл. София
Григор Георгиев Весов Дата на раждане 30.01.1940 г. Място на раждане с. Мировяне, обл. София Вербувал го служител ст. лейт. Янаки Великов Великов на 14.02.1974 г., регистриран на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 01.03.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Янаки Великов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление второ, отдел десети, отделение трето - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A а.е. 660 (Бс) – М.Ф. ; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1869 от 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мировяне, общ. София, издигнат от Алианс за София - (ДСБ и СДС)
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител "Борисов" Цветан Стоянов Маринов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: с. Дърманци, област Враца
Цветан Стоянов Маринов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане с. Дърманци, област Враца Вербувал го служител Атанас Дамянов Бойчев на 15.11.1970 г. Ръководил го служител Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление –ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Борисов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт № 6357; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, издигнат от Българска социалдемокрация
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борисов" Димитър Иванов Змияров

Дата на раждане: 12.08.1957
Място на раждане: гр. Радомир
Димитър Иванов Змияров Дата на раждане 12.08.1957 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител лейт. Цанко Славенков Станков на 04.02.1977 г., регистриран на 14.02.1977 г. Ръководил го служител лейт. Цанко Славенков Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-828 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-711 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Найденов; Борисов; Иванов" Петко Димитров Бочаров

Дата на раждане: 19.02.1919
Място на раждане: гр. Плевен
Петко Димитров Бочаров Дата на раждане 19.02.1919 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител Вербуван от о. р. Ап. Зафиров на 07.08.1946 г.; възстановен от о. р. Петър Стоянов Иванов през 1950 г., регистриран на 11.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ап. Зафиров; о. р. Марин Костов; о. р. Георги Шкутов; о. р. Христо Стоянов; о. р. Крум Весьов; о. р. Никола Ковачев; о. р. Кирил Костов; о. р. Петър Стоянов Иванов; о. р. Николай Мирчев Филипов; о. р. Димитър Саров; о. р. Николай Филипов; о. р. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов; Борисов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4; лично дело IА-26081 – 2 тома; работно дело IР-106 – 6 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет