Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Борисов; Максим намери 1 резултата / The search @pseudo Борисов; Максим found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1039
от 12.09.2017 г.
община Болярово

Агент "Борисов; Максим" Димитър Петров Димитров

Дата на раждане: 16.06.1933
Място на раждане: с. Крайново, обл. Ямбол
Димитър Петров Димитров Дата на раждане 16.06.1933 г. Място на раждане с. Крайново, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 09.04.1958 г.; регистриран на 02.05.1958 г.; пререгистриран на 17.02.1964 г. Ръководил го служител кап. Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов; Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37438; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крайново до месец октомври 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Петров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More