Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боряна намери 2 резултата / The search @pseudo Боряна found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Осведомител "Боряна" Йонка Крумова Кръстева

Дата на раждане: 26.11.1949
Място на раждане: гр. Велико Търново
Йонка Крумова Кръстева Дата на раждане 26.11.1949 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал я служител о. р. Иван Кръстев на 25.05.1973 г., регистрирана на 06.06.1973 г. Ръководил я служител о. р. Иван Кръстев; о. р. Иван Стоянов Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боряна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 72/ 09.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Боряна"; протокол рег. № КА 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-814 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Секретен сътрудник "Боряна" Стефка Василева Бичинашвили

Дата на раждане: 24.02.1948
Място на раждане: гр. Карлово
Стефка Василева Бичинашвили Дата на раждане 24.02.1948 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал я служител майор Иван Павлов Кръстев на 07.08.1970 г., регистрирана на 14.08.1970 г. Ръководил я служител майор Иван Павлов Кръстев; о. р. Пламен Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Боряна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-22877; работно дело IР-7570. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.01.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More