Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бор; Милчо намери 2 резултата / The search @pseudo Бор; Милчо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Съдържател на явочна квартира; Агент "Бор; Милчо" Михаил Борисов Делев

Дата на раждане: 09.05.1942
Място на раждане: гр. София
Михаил Борисов Делев Дата на раждане 09.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 08.09.1974 г., възстановен от о. р. Веселин Мишонов на 12.09.1980 г., регистриран на 02.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов; о. р. Генади Бечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отд. "ЧЖ"; ДС, управление 02-09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Бор; Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-1645; писмо вх. № 2286/ 1990 г. с искане за заличаване данните в картотеките за "Милчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2003 г. до 25.01.2006 г. Н-к на отдел от 25.01.2006 г. до 21.05.2007 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Бор; Милчо" Михаил Борисов Делев

Дата на раждане: 09.05.1942
Място на раждане: Гр. София
Михаил Борисов Делев Дата на раждане 09.05.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван на 08.09.1974 г., възстановен от Веселин Мишонов на 12.09.1980 г., регистриран на 02.10.1980 г. Ръководил го служител Веселин Мишонов; Генади Бечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отд. "ЧЖ"; ДС, управление 02-09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Бор; Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-1645; писмо вх. № 2286/ 1990 г. с искане за заличаване данните в картотеките за "Милчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.07.2003 г. до 25.01.2006 г. Началник отдел от 25.01.2006 г. до 21.05.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More