Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ботев намери 7 резултата / The search @pseudo Ботев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Ботев" Ивайло Борисов Савов

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: с. Трекляно, обл. Кюстендил
Ивайло Борисов Савов Дата на раждане 19.11.1953 г. Място на раждане с. Трекляно, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Кирил Н. Иванов на 14.06.1980 г., регистриран на 23.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Административен" от 01.04.2008 г. За Ивайло Борисов Савов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-399
от 24.09.2014 г.
Национална художествена академия

Информатор "Ботев" Борис Георгиев Гондов

Дата на раждане: 24.10.1935
Място на раждане: гр. София
Борис Георгиев Гондов Дата на раждане 24.10.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дойчо Влайчев Делевласов на 24.02.1953 г., регистриран на 02.07.1954 г. Ръководил го служител о. р. Дойчо Влайчев Делевласов; о. р. Р. Николов; о. р. Ат. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – III РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1705/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IА-34748. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор до 10.11.1992 г. Обявява установената с решение № 2-49/ 01.08.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Ботев" Младен Ерошимов Илиев

Дата на раждане: 16.02.1954
Място на раждане: с. Галата, обл. Ловеч
Младен Ерошимов Илиев Дата на раждане 16.02.1954 г. Място на раждане с. Галата, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Веселин Недялков Гечевски на 08.08.1979 г., регистриран на 13.08.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Веселин Недялков Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-894 (Лч) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Тетевен, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент; разузнавач; сътрудник "Ботев" Мустафа Хасанов Кючюков

Дата на раждане: 30.09.1933
Място на раждане: с. Долно Новково, обл. Търговище
Мустафа Хасанов Кючюков Дата на раждане 30.09.1933 г. Място на раждане с. Долно Новково, обл. Търговище Вербувал го служител майор Нинов на 03.09.1952 г. Ръководил го служител майор Нинов; полк. Петров; кап. Петър Илиев Тасев; подп. Иванов; полк. Руси Жеков; майор Георги Ст. Цветанов; ст. лейт. Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; разузнавач; сътрудник Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – клетвена декларация, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 228 и 228А, рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кестеново до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ботев" Борислав Димитров Славчев

Дата на раждане: 08.03.1956
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Борислав Димитров Славчев Дата на раждане 08.03.1956 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Георги Тодоров Петров на 09.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Георги Тодоров Петров; полк. Иван Димитров Йорданов; ст. лейт. Максим Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-570 (Мх) и в работно дело IР-130 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" ЕООД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" АД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Димитров Славчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ботев" Борислав Димитров Славчев

Дата на раждане: 08.03.1956
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Борислав Димитров Славчев Дата на раждане 08.03.1956 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Георги Тодоров Петров на 09.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Георги Тодоров Петров; полк. Иван Димитров Йорданов; ст. лейт. Максим Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-570 (Мх) и в работно дело IР-130 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1998 г. до 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Димитров Славчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Резидент "Ботев" Иван Стоянов Иванов

Дата на раждане: 03.04.1928
Място на раждане: с. Новаковци, обл. Габрово
Иван Стоянов Иванов Дата на раждане 03.04.1928 г. Място на раждане с. Новаковци, обл. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Коста Стамболиев на 24.04.1957 г., регистриран на 05.08.1957 г. Ръководил го служител ст. лейт. Коста Стамболиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Свищов; КДС-В. Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-593 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More