Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бошко намери 1 резултата / The search @pseudo Бошко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Бошко" Тодор Атанасов Христов

Дата на раждане: 28.02.1941
Място на раждане: гр. Русе
Тодор Атанасов Христов Дата на раждане 28.02.1941 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител майор Тодор Маринов Тодоров на 02.10.1976 г., регистриран на 09.10.1976 г. Ръководил го служител майор Тодор Маринов Тодоров; лейт. Борис Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1032 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-744 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на дирекция "Социално подпомагане" - Разград от 05.06.1995 г. до 15.04.1999 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More