Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бояджиев намери 6 резултата / The search @pseudo Бояджиев found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Бояджиев" Жан Любенов Гологанов

Дата на раждане: 30.03.1949
Място на раждане: гр. Казанлък
Жан Любенов Гологанов Дата на раждане 30.03.1949 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов на 14.01.1968 г., регистриран на 07.02.1968 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов; о. р. Стоян Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I армия-IV; СГУ на МВР-ДС-I РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5139; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-387. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Музика" във Факултет по начална и предучилищна педагогика от 2008 г.
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Бояджиев" Недю Игнатов Петков

Дата на раждане: 09.07.1939
Място на раждане: с. Дебово, обл. Плевен
Недю Игнатов Петков Дата на раждане 09.07.1939 г. Място на раждане с. Дебово, обл. Плевен Вербувал го служител кап. Иван Илиев Димитров на 14.03.1959 г., регистриран на 25.03.1959 г. Ръководил го служител кап. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35753. Снемане от действащия оперативен отчет м. декември 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от м. ноември 1989 г. до м. май 1991 г. Н-к на управление от м. май 1991 г. до м. април 1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. - политически кабинети - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Бояджиев" Пламен Христов Петков

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Пламен Христов Петков Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 15.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32609. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2008 г. до 15.07.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Бояджиев" Пламен Христов Петков

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Пламен Христов Петков Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 15.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32609. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 26.05.2000 г. до 01.04.2001 г. Главен секретар на МО от 01.04.2001 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Бояджиев" Пламен Христов Петков

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Пламен Христов Петков Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 15.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32609. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 11.08.1995 г. до 27.07.1999 г.
Решение N° 2-603
от 09.02.2016 г.
ЗАД Дженерали

Агент "Бояджиев" Недю Игнатов Петков

Дата на раждане: 09.07.1939
Място на раждане: с. Дебово, обл. Плевен
Недю Игнатов Петков Дата на раждане 09.07.1939 г. Място на раждане с. Дебово, обл. Плевен Вербувал го служител кап. Иван Илиев Димитров на 14.03.1959 г., регистриран на 25.03.1959 г. Ръководил го служител кап. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35753. Снемане от действащия оперативен отчет м. декември 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Дженерали Животозастраховане" АД от 21.10.1996 г. до 19.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. - "УниКредит Булбанк" АД - органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More