Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боян намери 43 резултата / The search @pseudo Боян found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Сътрудник "Боян" Господин Тончев Тонев

Дата на раждане: 05.10.1938
Място на раждане: с. Долно Белево, обл. Хасково
Господин Тончев Тонев Дата на раждане 05.10.1938 г. Място на раждане с. Долно Белево, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Генов на 27.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генов; ст. лейт. Цонов; кап. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17483; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Димитровград от м. юни 1992 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Господин Тончев Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Агент "Боян" Христо Тончев Колев

Дата на раждане: 13.11.1954
Място на раждане: гр. Димитровград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Боян" Еди Хрант Емирян

Дата на раждане: 03.07.1946
Място на раждане: гр. София
Еди Хрант Емирян Дата на раждане 03.07.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 12.09.1978 г., регистриран на 25.09.1978 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Боян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2004 г. до 31.07.2009 г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. - Българското национално радио
Решение N° 2-299
от 28.01.2014 г.
Търговска и спестовна банка АД

Доверено лице, сътрудник "Боян; Борачев" Боян Богданов Петров

Дата на раждане: 30.10.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Боян Богданов Петров Дата на раждане 30.10.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител Ръководил го служител кап. Рачо Димитров Рачев; кап. Марко Петров Марков; ст. лейт. Кольо Велков Колев; кап. Гено Иванов Кривинедев; полк. Стратиев; майор Д. Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице, сътрудник Псевдоними Боян; Борачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 8024 и в дело № 8024-А; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 03.06.1991 г. до 12.11.1991 г. Член на Надзорния съвет от 12.11.1991 г. до 19.04.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Боян" Васил Илиев Цигов

Дата на раждане: 10.02.1960
Място на раждане: гр. Батак
Васил Илиев Цигов Дата на раждане 10.02.1960 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев на 16.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1782 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЕР ВИАС" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Илиев Цигов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-490/ 16.04.2015 г. – община Батак Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Управител на фирма – длъжник "МАДЖАРОВО" ЕООД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина); Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МАДЖАРОВО" ЕАД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; осведомител "Боян" Петър Иванов Господинов

Дата на раждане: 20.10.1950
Място на раждане: гр. Белене
Петър Иванов Господинов Дата на раждане 20.10.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов на 05.02.1969 г., регистриран на 05.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-240. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Боян " Ивайло Николов Симеонов

Дата на раждане: 08.05.1957
Място на раждане: Гр. Оряхово
Ивайло Николов Симеонов Дата на раждане 08.05.1957 г. Място на раждане Гр. Оряхово Вербувал го служител Ст. лейт. Валери Николаев Белчев на 18.06.1986 г., регистриран на 24.06.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валери Николаев Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3927; работно дело IР-1172; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ"(РЗС и ДЕР) Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент; резидент " Боян; Явор " Иван Димитров Павлов

Дата на раждане: 02.04.1942
Място на раждане: С. Леденик, обл. Велико Търново
Иван Димитров Павлов Дата на раждане 02.04.1942 г. Място на раждане С. Леденик, обл. Велико Търново Вербувал го служител Вербуван на 23.09.1960 г.; Григор Петров на 20.10.1972 г. Ръководил го служител Григор Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V; ОУ на МВР- Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Боян; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-3032; протокол № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР- 680; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Велико Търново, издигнат от Коалиция ”Патриотично обединение за Велико Търново”
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Боян" Васил Борисов Василев

Дата на раждане: 29.07.1948
Място на раждане: с. Струиндол, обл. Видин
Васил Борисов Василев Дата на раждане 29.07.1948 г. Място на раждане с. Струиндол, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Никола Георгиев Джунов на 16.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Георгиев Джунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1068 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-348 (Вд) Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Лом от 10.06.1993 г. до 24.11.1997 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Боян" Георги Колев Матеевски

Дата на раждане: 23.06.1950
Място на раждане: с. Стефаново, обл. Ловеч
Георги Колев Матеевски Дата на раждане 23.06.1950 г. Място на раждане с. Стефаново, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Лазар Илиев Колев на 21.08.1972 г., регистриран на 03.09.1972 г. Ръководил го служител майор Лазар Илиев Колев; о- р. Стефан Гандуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2868 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2868 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1285 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на МП/МБ в митница Варна от м. ноември 1997 г. до 27.11.2001 г.
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Резидент "Боян" Георги Петров Аршинков

Дата на раждане: 03.11.1944
Място на раждане: с. Елешница, обл. Благоевград
Георги Петров Аршинков Дата на раждане 03.11.1944 г. Място на раждане с. Елешница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славчо Асиов на 24.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 2081; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Елешница от 1992 г. до 1995 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Общински съветник от 2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Боян " Анести Киряков Кокинов

Дата на раждане: 15.01.1947
Място на раждане: Гр. Бургас
Анести Киряков Кокинов Дата на раждане 15.01.1947 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Иванов Митев на 12.05.1978 г., регистриран на 26.05.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение К/Р линейно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка, рег. дневник; лично дело IА-1065 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПК “Ние искаме Европа за Бургас” Решение № 20/ 19.12.2007 г. 17 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Боян " Атанас Василев Вълков

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: Гр. София
Атанас Василев Вълков Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Димитър Георгиев Димитров на 22.03.1973 г. Ръководил го служител Димитър Георгиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7036; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Боян " Георги Лазаров Панов

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Георги Лазаров Панов Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Георги Гушевилов на 20.08.1976 г. Ръководил го служител Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 77 установена принадлежността към органите по чл. 1 протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1316; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Боян " Георги Петров Аршинков

Дата на раждане: 03.11.1944
Място на раждане: С. Елешница, обл. Благоевград
Георги Петров Аршинков Дата на раждане 03.11.1944 г. Място на раждане С. Елешница, обл. Благоевград Вербувал го служител Славчо Асиов на 24.04.1978 г. Ръководил го служител Славчо Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 2081; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1986 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 79 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Коалиция „БСП и ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”"
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Боян" Георги Николов Райков

Дата на раждане: 05.04.1966
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Николов Райков Дата на раждане 05.04.1966 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Пламен Желев на 08.07.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Желев; о. р. Евгени Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-V-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Боян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Николов Райков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Боян" Георги Лазаров Панов

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Лазаров Панов Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Гушевилов на 20.08.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РС ПАБ от 26.04.2000 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Боян" Васил Илиев Цигов

Дата на раждане: 10.02.1960
Място на раждане: гр. Батак
Васил Илиев Цигов Дата на раждане 10.02.1960 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев на 16.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1782 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Илиев Цигов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Боян" Ячо Борисов Ячев

Дата на раждане: 19.02.1942
Място на раждане: с. Славотин, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Басри; Боян" Джеват Али Али

Дата на раждане: 27.07.1953
Място на раждане: с. Студеница, обл. Шумен
Джеват Али Али Дата на раждане 27.07.1953 г. Място на раждане с. Студеница, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Галиб Ахмедов Алиев на 03.07.1975 г., регистриран на 09.07.1975 г. Ръководил го служител кап. Галиб Ахмедов Алиев; ст. лейт. Л. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Басри; Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-242 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2232/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 868/ 09.03.1990 г. лично дело ІА-242 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Студеница от 01.04.1990 г. до 31.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Боян" Иван Тодоров Никлев

Дата на раждане: 01.03.1945
Място на раждане: с. Борово, обл. Благоевград
Иван Тодоров Никлев Дата на раждане 01.03.1945 г. Място на раждане с. Борово, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Рангел Тод. Драганов на 12.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Рангел Тод. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4928 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. и опис за унищожаване на работно дело IР-1770 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стамболийски, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Агент; осведомител "Боян" Петър Иванов Господинов

Дата на раждане: 20.10.1950
Място на раждане: гр. Белене
Петър Иванов Господинов Дата на раждане 20.10.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов на 05.02.1969 г., регистриран на 05.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-240. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент; резидент " Боян " Теодоси Генов Вълов

Дата на раждане: 08.09.1954
Място на раждане: С. Търнак, обл. Враца
Теодоси Генов Вълов Дата на раждане 08.09.1954 г. Място на раждане С. Търнак, обл. Враца Вербувал го служител О. р. Любомир Христов Иванов на 18.06.1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител О. р. Любомир Христов Иванов; Иван Павлов; Беньо Адамов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 03-07-02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1814; доклад на сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; резидент "Боян; Явор" Иван Димитров Павлов

Дата на раждане: 02.04.1942
Място на раждане: с. Леденик, обл. Велико Търново
Иван Димитров Павлов Дата на раждане 02.04.1942 г. Място на раждане с. Леденик, обл. Велико Търново Вербувал го служител Вербуван на 23.09.1960 г.; възстановен от о. р. Григор Петров Петров на 20.10.1972 г., регистриран на 01.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Григор Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V; ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Боян; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 1962 г. за унищожаване на личното и работното дело IА-199; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-3032; протокол № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-680; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Агент "Боян" Георги Лазаров Панов

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Лазаров Панов Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Гушевилов на 20.08.1976 г., регистриран на 08.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 125/ 14.04.2010 г. - МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Боян" Васил Илиев Цигов

Дата на раждане: 10.02.1960
Място на раждане: Гр. Батак
Васил Илиев Цигов Дата на раждане 10.02.1960 г. Място на раждане Гр. Батак Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев на 16.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1782; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Батак от 07.04.1999 г. – 26.04.2006 г.
Решение N° 2-454
от 29.01.2015 г.
община Априлци

Сътрудник; Агент "Боян" Спас Стефанов Спасов

Дата на раждане: 17.03.1947
Място на раждане: с. Велчево, обл. Ловеч
Спас Стефанов Спасов Дата на раждане 17.03.1947 г. Място на раждане с. Велчево, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Александър Дим. Стефанов на 04.05.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Александър Дим. Стефанов; о. р. Димитър Калчев Кънчевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Боян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 19.12.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; резидент "Боян; Явор" Иван Димитров Павлов

Дата на раждане: 02.04.1942
Място на раждане: с. Леденик, обл. Велико Търново
Иван Димитров Павлов Дата на раждане 02.04.1942 г. Място на раждане с. Леденик, обл. Велико Търново Вербувал го служител Вербуван на 23.09.1960 г.; възстановен от о. р. Григор Петров Петров на 20.10.1972 г., регистриран на 01.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Григор Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V; ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Боян; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол № 2419/ 1962 г. за унищожаване на личното и работното дело IА-199; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-3032; протокол № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-680; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Боян" Митко Жеков Кючуков

Дата на раждане: 14.11.1959
Място на раждане: с. Обручище, обл. Стара Загора
Митко Жеков Кючуков Дата на раждане 14.11.1959 г. Място на раждане с. Обручище, обл. Стара Загора Вербувал го служител кап. Иван Стоев Желязков на 30.07.1981 г., регистриран на 10.08.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоев Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3412 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3412 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1416 (Ст.З.) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Обявява установената с решение № 208/ 13.04.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Боян" Хълми Шукри Алид

Дата на раждане: 06.05.1947
Място на раждане: с. Прелез, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Осведомител "Боян" Петър Спасов Каменов

Дата на раждане: 26.04.1952
Място на раждане: с. Габровница, обл. Монтана
Петър Спасов Каменов Дата на раждане 26.04.1952 г. Място на раждане с. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димитър Михайлов Динков на 01.12.1970 г., регистриран на 12.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Михайлов Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Габровница от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2003 г. За Петър Спасов Каменов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Разузнавач "Боян" Никола Георгиев Калоянов

Дата на раждане: 11.05.1953
Място на раждане: гр. Созопол
Никола Георгиев Калоянов Дата на раждане 11.05.1953 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител подп. Курдов на 05.09.1974 г. Ръководил го служител подп. Курдов; полк. Колибаров; кап. Илиев; ст. лейт. Куклев; полк. Влаховски; полк. Грозев; ст. лейт. Танчо Стоянов Неделчев; полк. Иван Нинов; кап. Евтим Сапаревски; полк. Петко Стоилов Петков; подп. Дачо Дачев; майор Александър Д. Тошев; кап. Пламен Стоянов Матеев; майор Александър Тошев; кап. Пламен Дернев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9179 и в дело № 9179-А; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до м. април 2011 г. Ръководител катедра от м. декември 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 3937/ 15.08.2012 г. Обявява установената с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Николаево, общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР"
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Боян" Явор Иванов Димитров

Дата на раждане: 24.11.1964
Място на раждане: гр. Никопол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боян " Кирил Варадинов Асенов

Дата на раждане: 26.04.1955
Място на раждане: С. Несла, обл. Софийска
Кирил Варадинов Асенов Дата на раждане 26.04.1955 г. Място на раждане С. Несла, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Теофил Григоров Вецев на 18.03.1978 г., регистриран на 03.04.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Теофил Григоров Вецев; Валентин Николов; Тенчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел разузнавателен, отделение 2 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35492; работно дело IР-17322; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от АТАКА Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боян " Хълми Шукри Алид

Дата на раждане: 06.05.1947
Място на раждане: С. Прелез, обл. Разград
Хълми Шукри Алид Дата на раждане 06.05.1947 г. Място на раждане С. Прелез, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Веселин Василев Ненков на 10.10.1984 г., регистриран на 17.10.1984 г. Ръководил го служител Кап. Веселин Василев Ненков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, РУ- Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 176 сътрудник Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-449; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Боян" Димитър Иванов Митев

Дата на раждане: 05.10.1938
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Димитър Иванов Митев Дата на раждане 05.10.1938 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител майор Христо Ботев Даскалов на 21.12.1978 г., регистриран на 03.01.1979 г. Ръководил го служител майор Христо Ботев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-188 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Добрич до 05.12.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Резидент "Боян" Мирослав Велизаров Николов

Дата на раждане: 02.02.1948
Място на раждане: с. Балей, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Боян" Георги Лазаров Панов

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Лазаров Панов Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Гушевилов на 20.08.1976 г., регистриран на 08.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велинград, издигнат от МК "ОДС-БЗНС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 125/ 14.04.2010 г. - МВР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Боян" Еди Хрант Емирян

Дата на раждане: 03.07.1946
Място на раждане: Гр. София
Еди Хрант Емирян Дата на раждане 03.07.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 12.09.1978 г., регистриран на 25.09.1978 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Боян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.08.1988 г. до 30.04.1990 г. Главен редактор от 01.05.1990 г. до 12.08.1991 г. Програмен директор от 13.08.1991 г. до 20.11.1992 г. Главен редактор от 07.08.1995 г. до 27.02.1997 г. И. д. директор от 28.02.1997 г. до12.05.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More