Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боянов намери 9 резултата / The search @pseudo Боянов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Боянов" Стоян Динев Станчев

Дата на раждане: 26.05.1949
Място на раждане: с. Полско Пъдарево, обл. Сливен
Стоян Динев Станчев Дата на раждане 26.05.1949 г. Място на раждане с. Полско Пъдарево, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Стефан Христов на 02.11.1978 г., регистриран на 21.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-548 (Тщ); протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-955 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г.; Общински съветник от 27.02.1997 г. до 02.11.1999 г.; Зам. кмет на община Търговище от 10.03.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-647/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Боянов" Красимир Петров Кочев

Дата на раждане: 29.06.1965
Място на раждане: гр. Ловеч
Красимир Петров Кочев Дата на раждане 29.06.1965 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Антон Иванов Антонов на 12.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Антон Иванов Антонов; о. р. Йовчо Йовчев; о. р. Огнян Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-810 (Лч); запис в архивния дневник за унищожаване работно дело IР- 453 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "Агриголд" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 156
от 09.09.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Боянов" Румен Иванов Спасов

Дата на раждане: 07.03.1963
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Боянов" Георги Владов Крумов

Дата на раждане: 13.10.1964
Място на раждане: гр. Перник
Георги Владов Крумов Дата на раждане 13.10.1964 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител майор Тодор Илиев Дерменджиев на 26.11.1983 г., регистриран на 08.12.1983 г. Ръководил го служител майор Тодор Илиев Дерменджиев; о. р. Галин Маринов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-959 (Пк) МФ; писмо рег. № 248/ 01.09.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-844 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 28.01.2008 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Боянов" Гроздан Славов Балабанов

Дата на раждане: 01.05.1963
Място на раждане: гр. Варна
Гроздан Славов Балабанов Дата на раждане 01.05.1963 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Севдалин Бойчев Стамов на 31.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител лейт. Севдалин Бойчев Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3790 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3790 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2813 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД „РИДО-99”, гр. Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Боянов" Никола Борисов Китанов

Дата на раждане: 09.06.1941
Място на раждане: гр. Кюстендил
Никола Борисов Китанов Дата на раждане 09.06.1941 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Александър Йорд. Стоименов на 26.06.1980 г., регистриран на 30.06.1980 г. Ръководил го служител майор Александър Йорд. Стоименов; о. р. Велинов; о. р. Д. Стоилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1140 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1991 г. до 02.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Петров; Боянов; Джорджев" Слав Василев Данев

Дата на раждане: 05.03.1947
Място на раждане: с. Сламино, обл. Ямбол
Слав Василев Данев Дата на раждане 05.03.1947 г. Място на раждане с. Сламино, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Васил Колев Върбанов на 22.09.1976 г., регистриран на 25.09.1976 г.; регистриран в ПГУ на 21.09.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Колев Върбанов; о. р. Фарфаров; о. р. А. Колев; о. р. Г. Дженков; ст. лейт. Иван Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Ямбол, отделение ІІ; на 21.09.1983 г. е приет на ръководство от Първо главно управление-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Боянов; Джорджев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник - 2 бр.; рег. бланка; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело ІА-2267 (Ям); дело Ф.1, а. е. 4648. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Отава от 12.10.1992 г. до 16.11.1999 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боянов " Стоян Динев Станчев

Дата на раждане: 26.05.1949
Място на раждане: С. Полско Пъдарево, обл. Сливен
Стоян Динев Станчев Дата на раждане 26.05.1949 г. Място на раждане С. Полско Пъдарево, обл. Сливен Вербувал го служител Стефан Христов на 02.11.1978 г., регистриран на 21.11.1978 г. Ръководил го служител Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 548; протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-955; доклад на МВР Решение № 22/ 29.01.2008 г. 147 рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Търговище, издигнат от БСП
Решение N° 274
от 18.10.2011
Министерство на вътрешните работи

Агент "Боянов" Румен Иванов Спасов

Дата на раждане: 07.03.1963
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More