Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боян; Борачев намери 1 резултата / The search @pseudo Боян; Борачев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-299
от 28.01.2014 г.
Търговска и спестовна банка АД

Доверено лице, сътрудник "Боян; Борачев" Боян Богданов Петров

Дата на раждане: 30.10.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Боян Богданов Петров Дата на раждане 30.10.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител Ръководил го служител кап. Рачо Димитров Рачев; кап. Марко Петров Марков; ст. лейт. Кольо Велков Колев; кап. Гено Иванов Кривинедев; полк. Стратиев; майор Д. Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице, сътрудник Псевдоними Боян; Борачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 8024 и в дело № 8024-А; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 03.06.1991 г. до 12.11.1991 г. Член на Надзорния съвет от 12.11.1991 г. до 19.04.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More