Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бранимир намери 7 резултата / The search @pseudo Бранимир found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Бранимир; Велин" Венелин Иванов Митов

Дата на раждане: 02.12.1942
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Венелин Иванов Митов Дата на раждане 02.12.1942 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. М. Атанасов на 15.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. М. Атанасов; Св. Стоянов; Ч. Минчев; Владимир Ив. Владимиров; майор Васил Петров Коларов; Митко Атанасов; Светлозар Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Бранимир; Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5912; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 03.11.1983 г. до 01.07.1991 г.
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Бранимир" Симеон Вълков Йорданов

Дата на раждане: 15.06.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Симеон Вълков Йорданов Дата на раждане 15.06.1944 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Пенчо Мекиков на 18.04.1968 г., регистриран на 07.05.1968 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Мекиков; о. р. Кръстю Ив. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП-III; ОбУ на МВР-Димитровград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бранимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. и списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Бранимир". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Харманли, издигнат от ПП "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Вълков Йорданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бранимир " Ервант Степан Каязаде

Дата на раждане: 10.01.1962
Място на раждане: Гр. Варна
Ервант Степан Каязаде Дата на раждане 10.01.1962 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Красен Янчев Стойков на 19.08.1988 г., регистриран на 30.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красен Янчев Стойков; лейт. Кр. Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел шести, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бранимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи за получени възнаграждения; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-36342; работно дело IР-17637; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 30 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Бранимир" Боян Димов Мизюрски

Дата на раждане: 20.08.1957
Място на раждане: с. Тихомир, обл. Кърджали
Боян Димов Мизюрски Дата на раждане 20.08.1957 г. Място на раждане с. Тихомир, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Данчо Николов Алексиев на 27.06.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител лейт. Данчо Николов Алексиев; о. р. Славчо Славов; о. р. Ангел Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ХI-VI, управление VI-IV-I; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бранимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2044 (Кж) МФ и в работно дело IР-9240 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1745 (Кж); протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2044 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Тихомир от 01.11.1991 г. до 13.11.1995 г.; Заместник-кмет на община Кирково от м. ноември 1999 г. до 14.11.2003 г Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 306
от 07.02.2012
Арменската Апостолическа Православна църква в България

Агент "Бранимир" Ервант Степан Каязаде

Дата на раждане: 10.01.1962
Място на раждане: гр. Варна
Ервант Степан Каязаде Дата на раждане 10.01.1962 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Красен Янчев Стойков на 19.08.1988 г., регистриран на 30.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красен Янчев Стойков; лейт. Кр. Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел шести, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бранимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи за получени възнаграждения; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36342; работно дело IР-17637; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член, секретар-касиер на Арменското църковно настоятелство във Варна от 2006 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Байрям; Бранимир; Андреев" Хасан Хюсмен Хюсеин

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: с. Черноглавци, обл. Шумен
Хасан Хюсмен Хюсеин Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане с. Черноглавци, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Христо Петров Христов на 27.07.1977 г., регистриран на 03.08.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Петров Христов; кап. Коста Петров Костов; лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Байрям; Бранимир; Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2232 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1055 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Изгрев от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-525
от 23.06.2015 г.
община Долни Дъбник

Информатор "Бранимир" Иван Върбанов Радевенски

Дата на раждане: 06.12.1931
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Иван Върбанов Радевенски Дата на раждане 06.12.1931 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител о. р. Ст. Петров на 13.08.1952 г., регистриран на 25.11.1954 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Петров; о. р. Георги Пенчев Вутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-София-ДС; ДС, управление V; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Бранимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-6733; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК от 24.10.1990 г. до 28.10.1991 г. Общински съветник от 22.10.1991 г. до 30.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More