Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Братан намери 2 резултата / The search @pseudo Братан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Братан" Гаро Мъгърдич Пиринян

Дата на раждане: 24.01.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Гаро Мъгърдич Пиринян Дата на раждане 24.01.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Панталеев на 01.12.1980 г., регистриран на 05.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Братан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4133/ 29.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 47/ 04.12.1990 г. делата на аг. "Братан". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ДС в ТДУ Пловдив от 01.06.1994 г. до 01.04.1998 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Агент "Братан" Гаро Мъгърдич Пиринян

Дата на раждане: 24.01.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Гаро Мъгърдич Пиринян Дата на раждане 24.01.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Панталеев на 01.12.1980 г., регистриран на 05.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Братан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4133/ 29.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 47/ 04.12.1990 г. делата на аг. "Братан". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Тракиябанк" (предишно наименование "Обединена частна търговска банка – Тракия" АД) от 16.03.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More