Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Буря намери 6 резултата / The search @pseudo Буря found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Буря" Марин Трифонов Шкодров

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: гр. Мизия
Марин Трифонов Шкодров Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане гр. Мизия Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 21.01.1977 г., регистриран на 12.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3593 № 79/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Съдържател на явочна квартира "Буря" Пейчо Митев Георгиев

Дата на раждане: 10.03.1958
Място на раждане: с. Динево, обл. Хасково
Пейчо Митев Георгиев Дата на раждане 10.03.1958 г. Място на раждане с. Динево, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Георги Манолов Кисьов на 05.10.1988 г., регистриран на 17.11.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Манолов Кисьов; о. р. Ж. Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IЯ-146 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на ИК от м. ноември 1990 г. до м. декември 1990г.; Общински народен съветник до 1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пейчо Митев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент; сътрудник "Тилев; Бурев (Буря)" Владимир Александров Воденичаров

Дата на раждане: 02.07.1939
Място на раждане: гр. Асеновград
Владимир Александров Воденичаров Дата на раждане 02.07.1939 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Ганчо Калев Ганчев на 21.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г.; възстановен от ст. лейт. Христо Николов и полк. Димитър Влаховски на 02.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Калев Ганчев; ст. лейт. Христо Николов; полк. Киро Грозев Кирев; кап. Стоян Цонков; кап. Валери Костадинов Куклев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-I; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Тилев; Бурев (Буря) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 16927; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 и обр. 9; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-40117. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.1997 до 09.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Буря" Марин Трифонов Шкодров

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: гр. Мизия
Марин Трифонов Шкодров Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане гр. Мизия Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 21.01.1977 г., регистриран на 12.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3593 № 79/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветници в община Червен бряг, издигнат от Местна коалиция "Гражданско обединение за развитие на Община Червен бряг –ГОР" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-538/ 28.07.2015 г. – община Червен бряг Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-538
от 28.07.2015 г.
община Червен бряг

Съдържател на явочна квартира "Буря" Марин Трифонов Шкодров

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: гр. Мизия
Марин Трифонов Шкодров Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане гр. Мизия Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 21.01.1977 г., регистриран на 12.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3593 № 79/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. май 2007 г. до м. ноември 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Буря " Марин Трифонов Шкодров

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане:
Марин Трифонов Шкодров Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане Вербувал го служител Дойчин Дойнов на 21.01.1977 г. Ръководил го служител Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3593 № 79/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Телиш, общ. Червен бряг, обл. Плевен, издигнат от Коалиция „Социалдемократи – Българска Социалдемократическа Партия, Партия Български Социалдемократи, Политическо Движение Социалдемократи”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More