Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бъкстон намери 1 резултата / The search @pseudo Бъкстон found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Съдържател на явочна квартира "Бъкстон" Стефан Бранков Тошев

Дата на раждане: 15.05.1934
Място на раждане: с. Желява, област София
Стефан Бранков Тошев Дата на раждане 15.05.1934 г. Място на раждане с. Желява, област София Вербувал го служител о. р. Дим. Бързилов на 04.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Дим. Бързилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-III, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бъкстон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1440/ 14.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на "Бъкстон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от м. май 1991 г. до м. април 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Бранков Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More