Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вайан намери 1 резултата / The search @pseudo Вайан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; осведомител "Вайан" Владимир Борисов Пилософ

Дата на раждане: 30.03.1945
Място на раждане: гр. София
Владимир Борисов Пилософ Дата на раждане 30.03.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ненко Йоцков Ненков на 27.04.1965 г., регистриран на 06.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Ненко Йоцков Ненков; о. р. Тодор Жейнов; о. р. Асен Цанков; о. р. Асен Цанов Пискулийски; о. р. Иван Караджов; о. р. Радослав Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I, ВГУ "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Вайан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните" за аг. "Вайан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More