Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ваклинов намери 6 резултата / The search @pseudo Ваклинов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Ваклинов" Димитър Ангелов Денков

Дата на раждане: 05.03.1956
Място на раждане: гр. София
Димитър Ангелов Денков Дата на раждане 05.03.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов на 29.11.1973 г., регистриран на 29.11.1973 г. Ръководил го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов; кап. Вълчо Янакиев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4516; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по международна и НИД във Философски факултет от 2003 г. до 2011 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Ваклинов" Борислав Цветанов Цолов

Дата на раждане: 18.11.1946
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Борислав Цветанов Цолов Дата на раждане 18.11.1946 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.02.1966 г., регистриран на 03.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-1, армия 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-72; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-561а. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Монтана. Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Ваклинов" Живко Николов Палов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Пиперица, обл. Благоевград
Живко Николов Палов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Пиперица, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Любен Апостолов Марчев на 24.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г. Ръководил го служител кап. Любен Апостолов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2748 (Бл) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД Обявява установената и обявена с решение № 2-134/ 29.01.2013 г. – община Средец - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Осведомител "Ваклинов" Антон Неделчев Методиев

Дата на раждане: 30.01.1952
Място на раждане: гр. Русе
Антон Неделчев Методиев Дата на раждане 30.01.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 11.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КАПРИЗ" ООД, гр. Борово За Антон Неделчев Методиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Ваклинов" Димитър Ангелов Денков

Дата на раждане: 05.03.1956
Място на раждане: гр. София
Димитър Ангелов Денков Дата на раждане 05.03.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов на 29.11.1973 г., регистриран на 29.11.1973 г. Ръководил го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов; кап. Вълчо Янакиев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4516; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика от м. 05.2004 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Ваклинов" Борислав Цветанов Цолов

Дата на раждане: 18.11.1946
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Борислав Цветанов Цолов Дата на раждане 18.11.1946 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител О. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.02.1966 г., регистриран на 03.03.1966 г. Ръководил го служител О. р. Димо Атанасов Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-1, армия 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-72; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-561а. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-Лом от 01.05.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More