Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вакрилов намери 3 резултата / The search @pseudo Вакрилов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Вакрилов" Кемал Саид Лютфи

Дата на раждане: 26.12.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Кемал Саид Лютфи Дата на раждане 26.12.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стамо Стоилов Стамов на 15.05.1985 г., регистриран на 27.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стамо Стоилов Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вакрилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-96; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-110; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Харманли, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Агент "Вакрилов" Кемал Саид Лютфи

Дата на раждане: 26.12.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Кемал Саид Лютфи Дата на раждане 26.12.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стамо Стоилов Стамов на 15.05.1985 г., регистриран на 27.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стамо Стоилов Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вакрилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-96 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-110 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Вакрилов " Кемал Саид Лютфи

Дата на раждане: 26.12.1949
Място на раждане: Гр. Харманли
Кемал Саид Лютфи Дата на раждане 26.12.1949 г. Място на раждане Гр. Харманли Вербувал го служител Стамо Стамов на 15.05.1985 г., регистриран на 27.05.1985 г. Ръководил го служител Стамо Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вакрилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 96; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-110; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Харманли, издигнат от ДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More