Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валентин намери 28 резултата / The search @pseudo Валентин found 28 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Валентин" Бойко Христов Братиновски

Дата на раждане: 04.10.1960
Място на раждане: гр. Враца
Бойко Христов Братиновски Дата на раждане 04.10.1960 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител лейт. Тодор Славчев Антов на 13.10.1979 г., регистриран на 25.10.1979 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Славчев Антов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-521 (IА-2545) (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IА-2545 (Вр) (налично) и работно дело IР-945 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-795
от 13.12.2016 г.
община Самоков

Осведомител "Валентин" Георги Симеонов Големинов

Дата на раждане: 03.05.1946
Място на раждане: гр. Самоков
Георги Симеонов Големинов Дата на раждане 03.05.1946 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Полк. Димитър Николов Янков на 17.06.1972 г. Ръководил го служител Полк. Димитър Николов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-7487; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1965; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Самоков от м. февруари 1995 г. до м. октомври 1999 г. Общински съветник от 1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.09.1995 г. до 01.03.1997 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Осведомител "Валентин" Георги Симеонов Големинов

Дата на раждане: 03.05.1946
Място на раждане: гр. Самоков
Георги Симеонов Големинов Дата на раждане 03.05.1946 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Полк. Димитър Николов Янков на 17.06.1972 г. Ръководил го служител Полк. Димитър Николов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-7487; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1965; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в община Самоков, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент, осведомител " Валентин " Златко Миладинов Шалев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: С. Скрът, обл. Благоевград
Златко Миладинов Шалев Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане С. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител Лазар Крачунов Гойнов на 22.01.1967 г. Ръководил го служител Лазар Крачунов Гойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - 1 армия IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на лично дело IО-27 и работно дело IР-676; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ “ЗАЩИТА”
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Валентин" Кенан Исмет Кочолу

Дата на раждане: 02.05.1968
Място на раждане: гр. Кърджали
Кенан Исмет Кочолу Дата на раждане 02.05.1968 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител лейт. Борислав Василев Ботев на 27.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г.; възстановен от о. р. Николай Савов на 17.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борислав Василев Ботев; о. р. Николай Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2215 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2215 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1663 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Валентин" Фикрет Байрам Вели

Дата на раждане: 13.01.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Фикрет Байрам Вели Дата на раждане 13.01.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев на 12.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Валентин"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Хасково от 14.11.2005 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Валентин" Красимир Йорданов Занев

Дата на раждане: 26.07.1956
Място на раждане: с. Доброславци, обл. София
Красимир Йорданов Занев Дата на раждане 26.07.1956 г. Място на раждане с. Доброславци, обл. София Вербувал го служител кап. Румен Асенов Копанаров на 13.11.1986 г., регистриран на 21.11.1986 г. Ръководил го служител кап. Румен Асенов Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХII-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34180. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам н-к на митница Столична от 05.01.2001 г. до 30.11.2001 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Валентин " Георги Симеонов Големинов

Дата на раждане: 03.05.1946
Място на раждане: Гр. Самоков
Георги Симеонов Големинов Дата на раждане 03.05.1946 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Полк. Димитър Николов Янков на 17.06.1972 г. Ръководил го служител Полк. Димитър Николов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7487; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1965; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от БСП
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Секретен сътрудник "Валентин" Джошкун Хюсеинов Шакиров

Дата на раждане: 13.04.1962
Място на раждане: гр. Кубрат
Джошкун Хюсеинов Шакиров Дата на раждане 13.04.1962 г. Място на раждане гр. Кубрат Вербувал го служител подп. Налбантов на 23.06.1986 г. Ръководил го служител подп. Налбантов; кап. Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр; обр. 2, обр. 9; дело 19773; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Агент "Валентин" Иван Илиев Илиев

Дата на раждане: 17.07.1958
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Илиев Дата на раждане 17.07.1958 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Пламен Динев на 16.10.1978 г., регистриран на 31.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Динев; о. р. Тошо Масларски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел I, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24975 и работно дело IР-9967; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.08.2006 г. до 07.06.2007 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Валентин" Петър Иванов Стоянов

Дата на раждане: 18.02.1940
Място на раждане: с. Поляна, обл. Силистра
Петър Иванов Стоянов Дата на раждане 18.02.1940 г. Място на раждане с. Поляна, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Йордан Ал. Шопов на 16.10.1959 г., регистриран на 26.10.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Ал. Шопов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-38171. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение кадри до 01.05.1990 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: Гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет На 13.02.1991 г. поради здравословни причини Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Валентин" Иван Илиев Илиев

Дата на раждане: 17.07.1958
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Иван Илиев Илиев Дата на раждане 17.07.1958 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Пламен Динев на 16.10.1978 г., регистриран на 31.10.1978 г. Ръководил го служител Пламен Динев; Тошо Масларски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел I, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24975 и работно дело IР-9967; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 21.08.2006 г. до 07.06.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Валентин " Джошкун Хюсеинов Шакиров

Дата на раждане: 13.04.1962
Място на раждане: С. Бисерци, обл. Разград Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3
Джошкун Хюсеинов Шакиров Дата на раждане 13.04.1962 г. Място на раждане С. Бисерци, обл. Разград Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 Вербувал го служител подп. Налбантов на 23.06.1986 г. Ръководил го служител подп. Налбантов; кап. Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр; обр. 2, обр. 9; дело 19773; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кубрат, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валентин " Фикрет Байрам Вели

Дата на раждане: 13.01.1960
Място на раждане: Гр. Кърджали
Фикрет Байрам Вели Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Дата на раждане 13.01.1960 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител Петър Георгиев на 12.12.1983 г. Ръководил го служител Петър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от ДПС За Фикрет Байрам Вели липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Валентин" Стоян Христов Карабунарлиев

Дата на раждане: 19.09.1957
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Валентин " Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: Гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет На 13.02.1991 г. поради здравословни причини Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Осведомител "Валентин" Георги Симеонов Големинов

Дата на раждане: 03.05.1946
Място на раждане: Гр. Самоков
Георги Симеонов Големинов Дата на раждане 03.05.1946 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Полк. Димитър Николов Янков на 17.06.1972 г. Ръководил го служител Полк. Димитър Николов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7487; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1965; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Боровец от 01.01.2002 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Валентин" Ахмед Кадир Мехмед

Дата на раждане: 28.04.1948
Място на раждане: с. Страхил войвода, обл. Кърджали
Ахмед Кадир Мехмед Дата на раждане 28.04.1948 г. Място на раждане с. Страхил войвода, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Салиф Илязов Мехмедов на 18.02.1969 г., регистриран на 28.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Салиф Илязов Мехмедов; о. р. Димитър Борисов; о. р. Стайко Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, ВКР-ГУСВ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1479 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1479 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1088 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 26.07.2002 г. до 31.07.2006 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Валентин " Мирчо Колев Мирчев

Дата на раждане: 23.10.1949
Място на раждане: с. Бисер, обл. Хасково
Мирчо Колев Мирчев Дата на раждане 23.10.1949 г. Място на раждане с. Бисер, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Вълков на 22.04.1974 г. Ръководил го служител Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документ от ръководилия го служител; л. д. ІА-994 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001- 05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Атака
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Валентин" Илчо Евлогиев Кованджийски

Дата на раждане: 17.07.1949
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Илчо Евлогиев Кованджийски Дата на раждане 17.07.1949 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител мл. лейт. Веселин Николов Бонев на 23.06.1972 г., възстановен на 11.07.1983 г., регистриран на 05.04.1984 г. Ръководил го служител мл. лейт. Веселин Николов Бонев; о. р. Никола Николов; о. р. Славчо Магурев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV; управление IV-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-36163; работно дело IР-6775-2 тома; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Валентин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 20.03.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Валентин" Иван Славов Бучаков

Дата на раждане: 27.07.1949
Място на раждане: гр. Каварна
Иван Славов Бучаков Дата на раждане 27.07.1949 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител о. р. Петър Панайотов Недев на 15.11.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Петър Панайотов Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Валентин". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Каварна, издигнат от ПП "Политическо движение Евророма"
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Валентин" Атанас Димитров Апостолов

Дата на раждане: 13.06.1944
Място на раждане: гр. Пирдоп
Атанас Димитров Апостолов Дата на раждане 13.06.1944 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител кап. Юлиян Колев Колев на 13.09.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Юлиян Колев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХА-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34424. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.11.2009 г. до 25.05.2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Димитров Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Валентин" Кирил Христов Медникаров

Дата на раждане: 17.11.1932
Място на раждане: гр. София
Кирил Христов Медникаров Дата на раждане 17.11.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Енчо Велинов на 23.04.1963 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление IV-II-р Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12393; рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2083/ 02.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 346/ 28.02.1990 г. личното и работното (налично) дело на "Валентин" Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАН МАШИНЪРИ" АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Валентин" Димитър Николов Попов

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: гр. Ивайловград
Димитър Николов Попов Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител ст. лейт. Христослав Маринов на 08.05.1986 г., регистриран на 17.05.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христослав Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-509 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Николов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Валентин" Борислав Николов Бойчев

Дата на раждане: 12.12.1960
Място на раждане: гр. Русе
Борислав Николов Бойчев Дата на раждане 12.12.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Красимир Иванов Вълкарев на 16.01.1985 г., регистриран на 26.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Красимир Иванов Вълкарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1826; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение за материално-техническо и транспортно осигуряване в Корпус за бързо развръщане на НАТО във Франция (NRDC-FR) от 22.03.2006 г. до 31.07.2009 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Николов Бойчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More