Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валентина намери 6 резултата / The search @pseudo Валентина found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Валентина" Крум Сотиров Тодоров

Дата на раждане: 12.11.1937
Място на раждане: гр. Криводол
Крум Сотиров Тодоров Дата на раждане 12.11.1937 г. Място на раждане гр. Криводол Вербувал го служител о. р. Методи Пешков на 29.05.1973 г., регистриран на 01.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Методи Пешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; опис № 652а/ 02.08.1999 г. за унищожаване дело IА-2470 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в община Криводол, издигнат от партия "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-251/ 30.10.2013 г. – община Криводол Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Съдържател на явочна квартира "Валентина" Крум Сотиров Тодоров

Дата на раждане: 12.11.1937
Място на раждане: гр. Криводол
Крум Сотиров Тодоров Дата на раждане 12.11.1937 г. Място на раждане гр. Криводол Вербувал го служител о. р. Методи Пешков на 29.05.1973 г., регистриран на 01.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Методи Пешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; опис № 652а/ 02.08.1999 г. за унищожаване дело IА-2470 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Криводол от 19.10.1991 г. до 29.10.2003 г.; Общински съветник от 09.11.2007 г. до 08.11.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Валентина" Саша Иванова Арнаудова

Дата на раждане: 24.07.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Саша Иванова Арнаудова   Дата на раждане 24.07.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител о. р. Николай Абаджиев на 01.08.1974 г., регистрирана на 16.08.1974 г. Ръководил я служител о. р. Николай Абаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2602 (Бс); протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1067 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик във "ФАР РГВ" АД "ФИЕСТА 2005" ООД Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ" ЕООД Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ХИП ХОП ТВ" Проверени са 2 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Агент "Валентина" Таня Симеонова Стойкова

Дата на раждане: 22.12.1951
Място на раждане: гр. Малко Търново
Таня Симеонова Стойкова Дата на раждане 22.12.1951 г. Място на раждане гр. Малко Търново Вербувал я служител лейт. Коста Георгиев Йончев на 22.04.1975 г., регистрирана на 06.05.1975 г. Ръководил я служител лейт. Коста Георгиев Йончев; о. р. Димитър Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2921 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194 с предложение за унищожаване работно дело IР-1439 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Валентина " Крум Сотиров Тодоров

Дата на раждане: 12.11.1937
Място на раждане: Гр. Криводол
Крум Сотиров Тодоров Дата на раждане 12.11.1937 г. Място на раждане Гр. Криводол Вербувал го служител Методи Пешков на 29.05.1973 г., регистриран на 01.06.1973 г. Ръководил го служител Методи Пешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 26 Кандидат за общински съветник в общ. Криводол, издигнат от БСП За Крум Сотиров Тодоров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Валентина" Веселин Атанасов Димитров

Дата на раждане: 09.04.1957
Място на раждане: гр. Благоевград
Веселин Атанасов Димитров Дата на раждане 09.04.1957 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Антон Бандров на 21.07.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Антон Бандров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ФСД при РВМС-Благоевград от 05.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Атанасов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Веселин Атанасов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More