Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валентинов; Бреза намери 1 резултата / The search @pseudo Валентинов; Бреза found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент; съдържател на явочна квартира "Валентинов; Бреза" Румен Юлиянов Бадев

Дата на раждане: 05.09.1943
Място на раждане: с. Вълкосел, обл. Благоевград
Румен Юлиянов Бадев Дата на раждане 05.09.1943 г. Място на раждане с. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Ежков на 20.06.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ежков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентинов; Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-660 (Бл); протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-354 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More