Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валкин (Ваклин); Тома намери 1 резултата / The search @pseudo Валкин (Ваклин); Тома found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1030
от 07.08.2017 г.
Финансова къща Евър АД

Съдържател на явочна квартира; Агент "Валкин (Ваклин); Тома" Васил Димитров Кинов

Дата на раждане: 11.08.1954
Място на раждане: гр. София
Васил Димитров Кинов Дата на раждане 11.08.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 15.06.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-І-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Валкин (Ваклин); Тома Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Ваклин"; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за агент "Тома". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор от 29.12.1996 г. до 08.06.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 71/ 22.07.2009 г. – БНБ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More