Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валцов намери 2 резултата / The search @pseudo Валцов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Валцов" Пламен Първанов Горанов

Дата на раждане: 28.02.1953
Място на раждане: гр. София
Пламен Първанов Горанов Дата на раждане 28.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Феодор Димитров Павлов на 02.02.1989 г., регистриран на 14.02.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Феодор Димитров Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Валцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6936; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „КРЕМИКОВЦИ” ЕАД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Валцов" Пламен Първанов Горанов

Дата на раждане: 28.02.1953
Място на раждане: гр. София
Пламен Първанов Горанов Дата на раждане 28.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Феодор Димитров Павлов на 02.02.1989 г., регистриран на 14.02.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Феодор Димитров Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Валцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6936; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 22.10.1996 г. до м. февруари 1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. - политически кабинети - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More