Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валя намери 2 резултата / The search @pseudo Валя found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Валя" Станка Димитрова Левтерова

Дата на раждане: 22.11.1943
Място на раждане: гр. Бургас
Станка Димитрова Левтерова Дата на раждане 22.11.1943 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител о. р. Благой Маджарски на 25.06.1968 г., регистрирана на 27.06.1968 г. Ръководил я служител о. р. Благой Маджарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-20587. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Информатор "Валя" Янка Генчева Константинова

Дата на раждане: 27.08.1931
Място на раждане: с. Плачи дол, обл. Добрич
Янка Генчева Константинова Дата на раждане 27.08.1931 г. Място на раждане с. Плачи дол, обл. Добрич Вербувал я служител Вербувана на 13.02.1953 г., регистрирана на 28.02.1953 г. Ръководил я служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Валя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 787/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІИ-6635. Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г. Публична длъжност или публична дейност Водеща на предаване на английски език в БНР БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Проверени са 172 лица. Шестдесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More