Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вангел намери 1 резултата / The search @pseudo Вангел found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Агент "Вангел" Благой Аспарухов Делев

Дата на раждане: 29.07.1942
Място на раждане: Гр. София
Благой Аспарухов Делев Дата на раждане 29.07.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Димитър Ковачев на 18.08.1977 г., регистриран на 26.08.1977 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25445 и работно дело IР-10560. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 01.12.1999 г. до 14.10.2002 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More