Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ваня намери 2 резултата / The search @pseudo Ваня found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Доверено лице; Агент "Ваня; Десислава" Татяна Димитрова Иванова

Дата на раждане: 17.06.1951
Място на раждане: гр. Шумен
Татяна Димитрова Иванова Дата на раждане 17.06.1951 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов на 02.04.1986 г., регистрирана на 17.04.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Ваня; Десислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36287; работно дело IР-17599. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет от 2004 г. "Струма" ООД - вестник "Струма" – гр. Благоевград Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Топ нюз" ЕООД – вестник "Топ новини" – гр. Шумен Проверени са 4 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Тракия прес – ХХІ век" ООД – вестник "Тракия ХХI век" – гр. Димитровград Проверени са 42 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Ваня" Анка Атанасова Гергова

Дата на раждане: 10.09.1937
Място на раждане: гр. Русе
Анка Атанасова Гергова Дата на раждане 10.09.1937 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал я служител о. р. Стоян Бейков на 04.12.1984 г., регистрирана на 10.12.1984 г. Ръководил я служител о. р. Стоян Бейков; о. р. Бойко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29352 и работно дело IР-15057. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената с решение № 2-98/ 30.10.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More