Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вапцаров намери 2 резултата / The search @pseudo Вапцаров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Вапцаров" Метин Кемал Аликов

Дата на раждане: 19.10.1966
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Метин Кемал Аликов Дата на раждане 19.10.1966 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител Иван Тодоров Каменов на 03.04.1987 г. Ръководил го служител Иван Тодоров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вапцаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация – обещание - за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д. № ІА-32788 и р. д. № ІР 15543; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция – Борово от 1998 г. до 2001 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Вапцаров " Метин Кемал Аликов

Дата на раждане: 19.10.1966
Място на раждане: с. Нова Махала, обл. Пазарджик
Метин Кемал Аликов Дата на раждане 19.10.1966 г. Място на раждане с. Нова Махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител Иван Тодоров Каменов на 03.04.1987 г. Ръководил го служител Иван Тодоров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вапцаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л.д. № ІА- 32788 и р.д. № ІР 15543; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, издигнат от Новото време Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More