Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Варна намери 3 резултата / The search @pseudo Варна found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Варна" Ангел Димитров Кацарски

Дата на раждане: 26.02.1960
Място на раждане: гр. Враца
Ангел Димитров Кацарски Дата на раждане 26.02.1960 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Ангел Престойски на 28.04.1989 г., регистриран на 22.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Престойски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Варна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Варна". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Враца, издигнат от "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент; съдържател на явочна квартира "Гошо; Варна" Димитър Жеков Димитров

Дата на раждане: 31.01.1941
Място на раждане: с. Поляна, обл. Ямбол
Димитър Жеков Димитров Дата на раждане 31.01.1941 г. Място на раждане с. Поляна, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Величков на 26.06.1969 г., регистриран на 31.07.1969 г.; възстановен от о. р. Евгени Йорданов на 20.11.1986 г. и регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Величков; о. р. Любен Денчев; кап. Васил Атанасов; о. р. Г. Панов; о. р. Г. Кръстев; о. р. Стефан Нейчев; о. р. Генов; о. р. Евгени Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-II, управление II-Х-II, управление VI-VI-I, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Гошо; Варна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29198 и работно дело IР-14881; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на Я/К "Варна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-509
от 19.05.2015 г.
община Стрелча

Съдържател на явочна квартира "Варна" Христо Иванов Найденов

Дата на раждане: 14.08.1929
Място на раждане: гр. Стрелча
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More