Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Васви; Кондор намери 1 резултата / The search @pseudo Васви; Кондор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Васви; Кондор" Мустафа Шевкет Джелеп

Дата на раждане: 26.12.1942
Място на раждане: с. Калайджиево, обл. Кърджали
Мустафа Шевкет Джелеп Дата на раждане 26.12.1942 г. Място на раждане с. Калайджиево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Христов Попчев на 23.09.1966 г., регистриран на 08.10.1966 г. Ръководил го служител о. р. Иван Христов Попчев; о. р. Георги Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ивайловград по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васви; Кондор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Кондор"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване материалите на "Кондор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Белополци до 1991 г. и от 1993 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More