Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Василев намери 51 резултата / The search @pseudo Василев found 51 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Василев" Людмил Иванов Стайков

Дата на раждане: 18.10.1937
Място на раждане: Гр. София
Людмил Иванов Стайков Дата на раждане 18.10.1937 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Златков на 27.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление 06 и ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29073 и работно дело IР-14730. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на СЕМ от 18.04.2006 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Василев" Андрей Маринов Кожухаров

Дата на раждане: 25.08.1943
Място на раждане: Гр. Плевен
Андрей Маринов Кожухаров Дата на раждане 25.08.1943 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Велико В. Янев на 11.07.1975 г., регистриран на 18.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Велико В. Янев; Петър Георгиев Станков; Веселин Мишонов; Генади Бечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС, управление II, отдел VII, отделение II; ВГУ-VII-III; управление II-ЧЖ; управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34273. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител ред. екип „Спорт” от 01.06.2000 г. до 05.10.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Андрей Маринов Кожухаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Атанас Илиев Божанин

Дата на раждане: 21.06.1962
Място на раждане: с. Кърналово, обл. Благоевград
Атанас Илиев Божанин Дата на раждане 21.06.1962 г. Място на раждане с. Кърналово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 12.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев; о. р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1834 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1446 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от РОДЕН КРАЙ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Разлог, издигнат от ПП "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Василев" Никола Тончев Иванов

Дата на раждане: 19.12.1949
Място на раждане: с. Къкрина, обл. Ловеч
Никола Тончев Иванов Дата на раждане 19.12.1949 г. Място на раждане с. Къкрина, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Янко Данаилов Дамянов на 20.03.1968 г., регистриран на 28.03.1968 г. Ръководил го служител о. р. Янко Данаилов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-599 /Лч/, унищожено с протокол № 1/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.2000 г. до 17.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Василев" Ермил Маринов Тутунаров

Дата на раждане: 26.01.1950
Място на раждане: с. Връв, обл. Видин
Ермил Маринов Тутунаров Дата на раждане 26.01.1950 г. Място на раждане с. Връв, обл. Видин Вербувал го служител майор Илия Любенов Илиев на 23.03.1984 г., регистриран на 28.03.1984 г. Ръководил го служител майор Илия Любенов Илиев; о. р. Н. Колев; о. р. Ст. Каменов; о. р. Ог. Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-141 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-749 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Василев" Радко Страхилов Радовски

Дата на раждане: 09.10.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Радко Страхилов Радовски Дата на раждане 09.10.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев на 13.03.1987 г., регистриран на 03.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев; о. р. Чавдар Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 28.04.1995 г. до 22.12.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Страхилов Радовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Василев" Руси Стоянов Колев

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: с. Елена, обл. Хасково
Руси Стоянов Колев Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане с. Елена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 10.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУна МВР-Хасково – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-215 (Хс) и протокол рег. № КА 498/ 13.04. 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-243 (Хс); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Елена от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Василев " Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: Гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане Гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на Решение № 20/ 19.12.2007 г. 31 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Предизборна коалиция „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ” /СДС,ДСБ,ВМРО-БНД , ССД / Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Агент "Василев" Владислав Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 16.03.1959
Място на раждане: с. Бързия, обл. Монтана
Владислав Стефанов Георгиев Дата на раждане 16.03.1959 г. Място на раждане с. Бързия, обл. Монтана Вербувал го служител подп. Любомир Кръстев Костов на 16.06.1986 г., регистриран на 23.06.1986 г. Ръководил го служител подп. Любомир Кръстев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II; ДС, ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33514; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-704 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от ПП "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Никола Тончев Иванов

Дата на раждане: 19.12.1949
Място на раждане: с. Къкрина, обл. Ловеч
Никола Тончев Иванов Дата на раждане 19.12.1949 г. Място на раждане с. Къкрина, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Янко Данаилов Дамянов на 20.03.1968 г., регистриран на 28.03.1968 г. Ръководил го служител о. р. Янко Данаилов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-599 /Лч/, унищожено с протокол № 1/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Къкрина, общ. Ловеч, издигнат от инициативен комитет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-460/ 04.02.2015 г. – община Ловеч Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Руси Стоянов Колев

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: с. Елена, обл. Хасково
Руси Стоянов Колев Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане с. Елена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 10.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУна МВР-Хасково – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № К 552/1990 г. на л. д. ІА-215 (Хс) и протокол рег. № К 498/1990 г. на р. д. ІР-243 (Хс); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Елена, общ. Хасково, издигнат от Коалиция "За Хасково" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-417/ 22.10.2014 г. – община Момчилград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Хълми Ахмед Амза Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане с. Бяла река, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Христо Драганов Христов на 12.05.1987 г., регистриран на 15.05.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Върбица, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Резидент "Василев; Върбанов" Георги Ангелов Карамфилов

Дата на раждане: 09.11.1930
Място на раждане: с. Тополница, обл. Благоевград
Георги Ангелов Карамфилов Дата на раждане 09.11.1930 г. Място на раждане с. Тополница, обл. Благоевград Вербувал го служител Вербуван през 1954 г.; възстановен на 01.04.1964 г., регистриран на 17.04.1964 г.; възстановен от о. р. Атанас Мазноков и регистриран на 15.07.1969 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Мазноков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Василев; Върбанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1831 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-670 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „АГРО ЮГ” АД, гр. Петрич Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Василев " Михаил Иванов Трифонов

Дата на раждане: 13.11.1944
Място на раждане: Гр. Плевен
Михаил Иванов Трифонов Дата на раждане 13.11.1944 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Ст. лейт. Любомир Андреев Джурков на 19.03.1974 г., регистриран на 25.03.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Любомир Андреев Джурков; ст. лейт. Л. Неделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; ДС, управление II- Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-27589 МФ; работно дело IР-9349- 2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Василев" Александър Велев Александров

Дата на раждане: 10.10.1936
Място на раждане: с. Пирне, обл. Бургас
Александър Велев Александров Дата на раждане 10.10.1936 г. Място на раждане с. Пирне, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Петър Христов Габровски на 26.12.1963 г., регистриран на 15.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Петър Христов Габровски; о. р. Стоян Петрунов; о. р. Кръстю Бешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление II-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 72/ 1979 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-5361; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-538. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по геолого-географски науки от 1990 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Василев" Здравко Кирилов Митков

Дата на раждане: 11.03.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Здравко Кирилов Митков Дата на раждане 11.03.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Стефан Тенев Тенев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33317. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1999 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Василев" Людмил Иванов Стайков

Дата на раждане: 18.10.1937
Място на раждане: гр. София
Людмил Иванов Стайков Дата на раждане 18.10.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Златков на 27.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление 06 и ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29073 и работно дело IР-14730. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2000 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - СЕМ
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Василев" Юсуф Юсеин Хасан

Дата на раждане: 06.03.1956
Място на раждане: с. Веслец, обл. Кърджали
Юсуф Юсеин Хасан Дата на раждане 06.03.1956 г. Място на раждане с. Веслец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Христо Костурски на 29.03.1986 г., регистриран на 23.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Василев"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Василев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Василев" Румен Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1939
Място на раждане: гр. Шумен
Румен Йорданов Йорданов Дата на раждане 01.05.1939 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Георги Колев Шишков на 30.12.1958 г., регистриран на 10.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Георги Колев Шишков; о. р. Стоян Димитров; о. р. Янко Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел I-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигнат от БСП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-398
от 24.09.2014 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов

Агент "Василев" Здравко Кирилов Митков

Дата на раждане: 11.03.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Здравко Кирилов Митков Дата на раждане 11.03.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Стефан Тенев Тенев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33317. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 12.01.2000 г. до 21.09.2000 г. Ректор от 21.09.2000 г. до 04.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-398
от 24.09.2014 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов

Агент "Василев" Людмил Иванов Стайков

Дата на раждане: 18.10.1937
Място на раждане: гр. София
Людмил Иванов Стайков Дата на раждане 18.10.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Златков на 27.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление 06 и ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29073 и работно дело IР-14730. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 11.10.2000 г. до 04.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат общ. съветник в общ. Разлог, издигнат от ПП "РЗС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявен с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Василев" Димитър Николов Топалов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: гр. Несебър
Димитър Николов Топалов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Иван Пенев на 20.08.1976 г., регистриран на 06.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пенев; о. р. Димитров; о. р. Хр. Райков; о. р. К. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2964 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1497 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.10.1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Хълми Ахмед Амза Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане с. Бяла река, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Христо Драганов Христов на 12.05.1987 г., регистриран на 15.05.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Върбица от 06.10.1997 г. до 02.01.2002 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Василев" Божидар Миланов Николов

Дата на раждане: 06.01.1959
Място на раждане: гр. Сливница
Божидар Миланов Николов Дата на раждане 06.01.1959 г. Място на раждане гр. Сливница Вербувал го служител майор Евтим Станков Йорданов на 17.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител майор Евтим Станков Йорданов; ст. лейт. Борислав Соколов; лейт. Кирил Йорданов Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37124; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сливница, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Миланов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-567
от 28.10.2015 г.
община Съединение

Агент "Василев" Асен Йосифов Влашки

Дата на раждане: 01.08.1946
Място на раждане: гр. Съединение
Асен Йосифов Влашки Дата на раждане 01.08.1946 г. Място на раждане гр. Съединение Вербувал го служител ст. лейт. Л. Запрев на 01.12.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Л. Запрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. делата на агент "Василев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.11.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Агент "Василев" Благой Янев Янев

Дата на раждане: 14.08.1949
Място на раждане: гр. Сандански
Благой Янев Янев Дата на раждане 14.08.1949 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Панчо Христов на 10.11.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Панчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2639 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на Благоевградска ТБ от 04.08.1992 г. до 08.06.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-766
от 16.11.2016 г.
община Етрополе

Агент "Василев" Марин Христов Дицов

Дата на раждане: 18.06.1942
Място на раждане: гр. Етрополе
Марин Христов Дицов Дата на раждане 18.06.1942 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 29.11.1979 г., регистриран на 07.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34347; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Етрополе от м. 05.1991 г. до м. 11.1991 г. Общински съветник от 24.11.1995 г. до 16.09.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Христов Дицов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Василев" Радко Страхилов Радовски

Дата на раждане: 09.10.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Радко Страхилов Радовски Дата на раждане 09.10.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев на 13.03.1987 г., регистриран на 03.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев; о. р. Чавдар Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Стопанска банка АД от 01.08.1991 г. до 29.12.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Страхилов Радовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии-радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Василев" Венизел Георгиев Петков

Дата на раждане: 01.07.1956
Място на раждане: с. Тияновци, обл. Видин
Венизел Георгиев Петков Дата на раждане 01.07.1956 г. Място на раждане с. Тияновци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Коста Йончев на 18.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Коста Йончев; о. р. Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 29.09.1998 г. до 31.05.2003 г. За Венизел Георгиев Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 96
от 4.11.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 15.11.2009 г.

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: Гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане Гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от Коал. "Патриотичен съюз за община Разлог-СДС, ДСБ, ВМРО, НДСВ, ССД , ДП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Василев" Румен Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1939
Място на раждане: гр. Шумен
Румен Йорданов Йорданов Дата на раждане 01.05.1939 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Георги Колев Шишков на 30.12.1958 г., регистриран на 10.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Георги Колев Шишков; о. р. Стоян Димитров; о. р. Янко Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел I-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в община Шумен, издигнат от партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Хълми Ахмед Амза Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане с. Бяла река, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Христо Драганов Христов на 12.05.1987 г., регистриран на 15.05.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Върбица, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от ПП "РЗС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявен с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Василев" Руси Стоянов Колев

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: с. Елена, обл. Хасково
Руси Стоянов Колев Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане с. Елена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 10.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУна МВР-Хасково – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № К552/1990 г. на л. д. ІА 215 и протокол К498/1990 г. на р. д. ІР 243; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Елена, общ. Хасково, издигнат от Коалиция "За Хасково" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Василев " Наню Андреев Абаджиев

Дата на раждане: 07.09.1943
Място на раждане: Бургас
Наню Андреев Абаджиев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Дата на раждане 07.09.1943 г. Място на раждане Бургас Вербувал го служител Стоян К. Недялков на 04.03.1962 г., регистриран на 05.03.1962 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело І А 1843 /Бс/, унищожено с протокол № 15/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Твърдица, общ. Бургас, издигнат от ГЕРБ За Наню Андреев Абаджиев липсват други данни по чл.25, т.3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Василев" Никола Тончев Иванов

Дата на раждане: 19.12.1949
Място на раждане: с. Къкрина, Ловешко
Никола Тончев Иванов Дата на раждане 19.12.1949 г. Място на раждане с. Къкрина, Ловешко Вербувал го служител Янко Данаилов Дамянов на 20.03.1968 г., регистриран на 28.03.1968 г. Ръководил го служител Янко Данаилов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А - 599 /Лч/, унищожено с протокол № 1/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Къкрина, общ. Ловеч, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Василев " Николай Благоев Гьорев

Дата на раждане: 05.12.1944
Място на раждане: С. Кубратово, обл. София
Николай Благоев Гьорев Дата на раждане 05.12.1944 г. Място на раждане С. Кубратово, обл. София Вербувал го служител Иван Тодоров Топчийски на 22.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител Иван Тодоров Топчийски; Ангел Йоргов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, сектор ВКР-МНО- 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 1968; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Кубратово, обл. София-град, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Василев " Рамадан Фаик Рамадан

Дата на раждане: 19.08.1962
Място на раждане: с. Воден, обл. Пловдив Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Рамадан Фаик Рамадан Дата на раждане 19.08.1962 г. Място на раждане с. Воден, обл. Пловдив Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Вербувал го служител м-р Байлов на 08.05.1981 г. регистриран на 17.08.1983 г. Ръководил го служител м-р Байлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 и 2; рег. дневник; дело № 16840; Доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив, издигнат от инициативен комитет Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Василев " Руси Стоянов Колев

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: с. Елена, обл. Хасково
Руси Стоянов Колев Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане с. Елена, обл. Хасково Вербувал го служител Стоян Папазов на 10.06.1976 г. Ръководил го служител Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване №К552/1990 г. на л. д. ІА 215 и протокол К498/1990 г. на р. д. ІР 243; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Елена, общ. Хасково, издигнат от коалиция “Хасково - настояще и бъдеще” Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Василев" Нейчо Иванов Нейчев

Дата на раждане: 01.07.1946
Място на раждане: с. Бъдеще, обл. Стара Загора
Нейчо Иванов Нейчев Дата на раждане 01.07.1946 г. Място на раждане с. Бъдеще, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Лилов на 15.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лилов; о. р. Никола Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "БАЛКАНИ 21" ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нейчо Иванов Нейчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Нейчо Иванов Нейчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-586/ 08.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Василев" Руслан Николов Чипев

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Руслан Николов Чипев Дата на раждане 26.08.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Георгиев Димов на 29.02.1980 г., регистриран на 21.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Георгиев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4643 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Контрол на хранителни обекти и храни" - Пловдив от 11.03.2010 г. до 01.03.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Василев" Красимир Миланов Георгиев

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Миланов Георгиев Дата на раждане 01.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 31.10.1978 г., регистриран на 10.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол за унищожаване на лично дело IА-25477 и работно дело IР-10601. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Василев " Румен Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1939
Място на раждане: Гр. Шумен
Румен Йорданов Йорданов Дата на раждане 01.05.1939 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Георги Колев Шишков на 30.12.1958 г. Ръководил го служител Георги Колев Шишков; Стоян Димитров; Янко Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел I-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Коалиция „Единен национален фронт” /Нова зора и национално движение за спасение Решение № 22/ 29.01.2008 г. 122 на отечеството/
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Василев" Костадин Христев Костадинов

Дата на раждане: 09.11.1950
Място на раждане: с. Стрелци, обл. Пловдив
Костадин Христев Костадинов Дата на раждане 09.11.1950 г. Място на раждане с. Стрелци, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Николай Стайков на 04.01.1970 г., регистриран на 19.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Николай Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 157/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IО-44 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 07.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Василев" Димитър Николов Топалов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: гр. Несебър
Димитър Николов Топалов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Иван Пенев на 20.08.1976 г., регистриран на 06.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пенев; о. р. Димитров; о. р. Хр. Райков; о. р. К. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2964 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1497 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Несебър, издигнат от местна коалиция "БСП-ПК ТРАКИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More