Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Васко намери 17 резултата / The search @pseudo Васко found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент "Васко" Андон Кирилов Бучински

Дата на раждане: 18.07.1936
Място на раждане: гр. Благоевград
Андон Кирилов Бучински Дата на раждане 18.07.1936 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 10.06.1957 г., регистриран на 18.07.1957 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; о. р. Любен Гърков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-13016; работно дело IР-1508. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор до 01.06.1990 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Васко" Петър Величков Стойков

Дата на раждане: 13.07.1958
Място на раждане: гр. Драгоман
Петър Величков Стойков Дата на раждане 13.07.1958 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител Ст. лейт. Борислав Георгиев Соколов на 20.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Борислав Георгиев Соколов; Д. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, РУ-Сливница, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34232; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Сливница, издигнат от ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Васко" Александър Кирилов Николов

Дата на раждане: 10.05.1955
Място на раждане: гр. Благоевград
Александър Кирилов Николов Дата на раждане 10.05.1955 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител кап. Бойко Т. Крекманов на 19.11.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Бойко Т. Крекманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3063 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г.до 13.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Кирилов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Васко " Валентин Антонов Свраков

Дата на раждане: 30.11.1933
Място на раждане: Гр. Варна
Валентин Антонов Свраков Дата на раждане 30.11.1933 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Никола Савов Николов на 17.02.1965 г. Ръководил го служител Никола Савов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел ДС, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 43 сътрудник Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2472 МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 590; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Предизборна коалиция “ПАТРИОТИ ЗА ВАРНА”
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Васко" Петър Христов Басмаджиев

Дата на раждане: 28.11.1956
Място на раждане: гр. Перник
Петър Христов Басмаджиев Дата на раждане 28.11.1956 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител лейт. Генади Радованов Генадиев на 12.08.1986 г., регистриран на 18.08.1986 г. Ръководил го служител лейт. Генади Радованов Генадиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1607 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 22.11.1995 до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Христов Басмаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Васко" Асен Константинов Костов

Дата на раждане: 29.09.1955
Място на раждане: гр. Плевен
Асен Константинов Костов Дата на раждане 29.09.1955 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Костов на 14.07.1988 г., регистриран на 25.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 22.11.1999 г. до 27.07.2000 г. За Асен Константинов Костов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-812
от 23.01.2017 г.
община Сливница

Агент "Васко" Петър Величков Стойков

Дата на раждане: 13.07.1958
Място на раждане: гр. Драгоман
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Васко" Величко Кирилов Станков

Дата на раждане: 12.04.1947
Място на раждане: с. Вис, обл. Хасково
Величко Кирилов Станков Дата на раждане 12.04.1947 г. Място на раждане с. Вис, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Каньо Желязков Петев на 13.03.1975 г., регистриран на 21.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Каньо Желязков Петев; о. р. Гергелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на "Васко"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 9-и МИР-Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Васко " Величко Кирилов Станков

Дата на раждане: 12.04.1947
Място на раждане: С. Вис, обл. Кърджали
Величко Кирилов Станков Дата на раждане 12.04.1947 г. Място на раждане С. Вис, обл. Кърджали Вербувал го служител Каньо Желязков на 13.03.1975 г. Ръководил го служител Каньо Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Момчилград, издигнат от Земеделски народен съюз За Величко Кирилов Станков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Васко " Дамян Алексов Юруков

Дата на раждане: 12.04.1954
Място на раждане: Гр. Бобов дол
Дамян Алексов Юруков Дата на раждане 12.04.1954 г. Място на раждане Гр. Бобов дол Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Костадинов Чамкорийски на 26.12.1972 г., регистриран на 28.12.1972 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Костадинов Чамкорийски; мл. лейт. Иван Андонов Драмов; подп. Раленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1386 (Кн); работно дело ІР-8789; Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бобов дол, издигнат от ПАРТИЯ НОВОТО ВРЕМЕ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Васко" Иван Василев Костов

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: гр. Монтана
Иван Василев Костов Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Красимир Йосифов на 23.05.1985 г., регистриран на 04.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 4070/ 21.12.1990 г. за унищожаване с протокол № III-156/ 17.12.1990 г. личното и работното дело на агент "Васко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Монтана, издигнат от РЗС Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Васков; Васко" Исмаил Хасан Курумолла

Дата на раждане: 01.09.1937
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Исмаил Хасан Курумолла Дата на раждане 01.09.1937 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Димитров на 23.01.1970 г., регистриран на 02.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Димитров; о. р. Вангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Васков; Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Васко"; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1758 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Токачка от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хасан Курумолла към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент; секретен сътрудник "Васко" Талят Алиев Халилов

Дата на раждане: 26.11.1948
Място на раждане: с. Бърдоква, обл. Разград
Талят Алиев Халилов Дата на раждане 26.11.1948 г. Място на раждане с. Бърдоква, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Ив. Петков на 06.08.1987 г., регистриран на 21.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Петко Ив. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на секретен сътрудник "Васко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бърдоква до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-685
от 22.07.2016 г.
Приватизирани предприятия Перник

Агент "Васко" Петър Христов Басмаджиев

Дата на раждане: 28.11.1956
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Васко" Цветан Иванов Цолов

Дата на раждане: 16.10.1951
Място на раждане: с. Гложене, обл. Ловеч
Цветан Иванов Цолов Дата на раждане 16.10.1951 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Владимир Александров Ненчев на 31.08.1982 г., регистриран на 13.09.1982 г. Ръководил го служител кап. Владимир Александров Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС - Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васко Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А а.е. 565 (Вр) (I А – 2658 Вр); протокол рег.№ 46 от 04.04.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р а.е. 1077; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, издигнат от Атака
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник; Агент "Васко; Николов" Валентин Петров Лазаров

Дата на раждане: 05.10.1931
Място на раждане: гр. София
Валентин Петров Лазаров Дата на раждане 05.10.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Асен Тошев през м. март 1965 г.; регистриран на 04.12.1965 г.; възстановен от полк. Стоян Танев Стоянов на 09.02.1972 г. и регистриран на 12.02.1972 г. Ръководил го служител подп. Асен Тошев; полк. Илия Лилов; полк. Димитър Роев; полк. Стоян Танев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХІ; СОУ на МВР-ДС-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник; агент Псевдоними Васко; Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2274 – 6 тома; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 1; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. за унищожаване материалите на СС "Васко" - рег. № 5054 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1991 г. до 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-215/ 24.07.2013 г. – МКБ "Юнионбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Васко " Петър Величков Стойков

Дата на раждане: 13.07.1958
Място на раждане: Гр. Драгоман
Петър Величков Стойков Дата на раждане 13.07.1958 г. Място на раждане Гр. Драгоман Вербувал го служител Ст. лейт. Борислав Георгиев Соколов на 20.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Борислав Георгиев Соколов; Д. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, РУ-Сливница, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34232; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливница, издигнат от „Радикалдемократическа партия в България”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More