Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Васков; Васко намери 1 резултата / The search @pseudo Васков; Васко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Васков; Васко" Исмаил Хасан Курумолла

Дата на раждане: 01.09.1937
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Исмаил Хасан Курумолла Дата на раждане 01.09.1937 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Димитров на 23.01.1970 г., регистриран на 02.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Димитров; о. р. Вангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Васков; Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Васко"; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1758 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Токачка от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хасан Курумолла към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More