Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Васко; Николов намери 1 резултата / The search @pseudo Васко; Николов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник; Агент "Васко; Николов" Валентин Петров Лазаров

Дата на раждане: 05.10.1931
Място на раждане: гр. София
Валентин Петров Лазаров Дата на раждане 05.10.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Асен Тошев през м. март 1965 г.; регистриран на 04.12.1965 г.; възстановен от полк. Стоян Танев Стоянов на 09.02.1972 г. и регистриран на 12.02.1972 г. Ръководил го служител подп. Асен Тошев; полк. Илия Лилов; полк. Димитър Роев; полк. Стоян Танев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХІ; СОУ на МВР-ДС-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник; агент Псевдоними Васко; Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2274 – 6 тома; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 1; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. за унищожаване материалите на СС "Васко" - рег. № 5054 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1991 г. до 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-215/ 24.07.2013 г. – МКБ "Юнионбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More