Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вегов намери 1 резултата / The search @pseudo Вегов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Секретен сътрудник "Вегов" Георги Стефанов Чолаков

Дата на раждане: 23.04.1947
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Чолаков Дата на раждане 23.04.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 03.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Бойко С. Пешев; лейт. Роден Лазаров; о. р. Сергей Тумбев; майор Николай Димитров Шайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вегов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6322; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.12.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More