Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ведбал намери 2 резултата / The search @pseudo Ведбал found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Ведбал" Стефан Петков Стоев

Дата на раждане: 03.03.1957
Място на раждане: Гр. София
Стефан Петков Стоев Дата на раждане 03.03.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Никола Нешев Николов на 23.02.1984 г., регистриран на 27.02.1984 г. Ръководил го служител Полк. Никола Нешев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-11 РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ведбал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32503. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен директор Ефир-2 от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ведбал" Александър Стоев Петров

Дата на раждане: 18.12.1948
Място на раждане: с. Белотинци, обл. Монтана
Александър Стоев Петров Дата на раждане 18.12.1948 г. Място на раждане с. Белотинци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 19.12.1967 г., регистриран на 23.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – I армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ведбал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 12/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1 (Вд) (налично); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More