Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велека намери 2 резултата / The search @pseudo Велека found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Велека" Тошка Величкова Вълчева

Дата на раждане: 02.04.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Тошка Величкова Вълчева Дата на раждане 02.04.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал я служител ст. лейт. Марин Стефанов Димитров на 23.08.1988 г., регистрирана на 12.09.1988 г. Ръководил я служител ст. лейт. Марин Стефанов Димитров; ст. лейт. Румен Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Велека Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-1742; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Момчилград, издигната от ПП "СДС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Съдържател на явочна квартира "Велека" Георги Димитров Димов

Дата на раждане: 01.06.1943
Място на раждане: с. Граматиково, обл. Бургас
Георги Димитров Димов Дата на раждане 01.06.1943 г. Място на раждане с. Граматиково, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Петър Стоянов на 06.04.1983 г., регистриран на 21.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Малко Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Велека Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Велека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Граматиково до 1995 г.; Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More