Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велина намери 1 резултата / The search @pseudo Велина found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Велина" Уляна Велизарова Попова-Петрова

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Уляна Велизарова Попова-Петрова Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал я служител о. р. Стоян Бейков на 16.12.1982 г., регистрирана на 20.12.1982 г. Ръководил я служител о. р. Стоян Бейков; о. р. Бойко Николов; о. р. Сашо Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за агент "Велина"; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дела на аг. "Велина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор от 19.06.2008 г. "ПОЛИТИКА ДНЕС" ЕООД - вестник "Политика" Проверени са 17 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More