Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велинов намери 4 резултата / The search @pseudo Велинов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Велинов" Петър Георгиев Воденски

Дата на раждане: 15.01.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Георгиев Воденски Дата на раждане 15.01.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Беров на 19.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Беров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Велинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело №17340; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.07.2002 г. до 09.09.2004 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Сътрудник "Велинов" Петър Георгиев Воденски

Дата на раждане: 15.01.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Георгиев Воденски Дата на раждане 15.01.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Беров на 19.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Беров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Велинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело №17340; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на външните работи от 10.09.2004 г. до 22.08.2005 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Велинов" Енвер Тахир Шакир

Дата на раждане: 10.09.1953
Място на раждане: с. Хитрино, обл. Шумен
Енвер Тахир Шакир Дата на раждане 10.09.1953 г. Място на раждане с. Хитрино, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Трендафилов на 12.01.1982 г., регистриран на 15.01.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Трендафилов; о. р. Огнян Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-76 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-76(366) (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1992 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Велинов" Петър Георгиев Воденски

Дата на раждане: 15.01.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Георгиев Воденски Дата на раждане 15.01.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Беров на 19.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Беров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Велинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело №17340; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 04.11.1990 г. до 07.06.1991 г. Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 31.08.1995 г. до 31.12.1999 г. Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 04.10.2005 г. до 31.07.2009 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.