Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Величков намери 6 резултата / The search @pseudo Величков found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор; сътрудник "Величков; Нено" Людмил Владимиров Христосков

Дата на раждане: 12.05.1936
Място на раждане: гр. София
Людмил Владимиров Христосков Дата на раждане 12.05.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ст. Стойков на 06.09.1952 г., регистриран на 13.08.1954 г.; кап. Средков на 10.08.1971 г. към РУ-ГЩ Ръководил го служител о. р. Ст. Стойков; о. р. Д. Георгиев; о. р. Т. Владков; полк. Иван Д. Власковски; полк. Иван Йор. Кокалов; о. р. Иван Тодоров Дойчински; полк. Георги Костов Попов; полк. Борис Митков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел III-II; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; сътрудник Псевдоними Величков; Нено Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-17370; дело № 1430; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по геолого-географски науки от 1990 г. и от 1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Людмил Владимиров Христосков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Величков " Генчо Йорданов Габровски

Дата на раждане: 09.03.1937
Място на раждане: С. Еленци, обл. Габрово
Генчо Йорданов Габровски Дата на раждане 09.03.1937 г. Място на раждане С. Еленци, обл. Габрово Вербувал го служител Кап. Иван Илиев Димитров на 13.03.1959 г. Ръководил го служител Кап. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел І, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-15706; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Дряново, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Величков" Димитър Никифоров Димитров

Дата на раждане: 08.10.1966
Място на раждане: гр. София
Димитър Никифоров Димитров Дата на раждане 08.10.1966 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Никола Трифонов Кьолиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.; регистриран повторно на 30.08.1988 г. Ръководил го служител майор Никола Трифонов Кьолиев; ст. лейт. Валентин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I; УГВ-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-37953, в работно дело IР-15137 и в работно дело IР-18440; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Драгоман, издигнат от МК "С любов за Драгоман" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Никифоров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Величков" Стоян Георгиев Димитров

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: гр. София
Стоян Георгиев Димитров Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Ганчо Пенев Генчев на 02.09.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител майор Ганчо Пенев Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХІ-VІ, управление ІV-ІV-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-28839 и в работно дело ІР-14458; дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 25 МИР – София, издигнат от "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Руфадов; Величков " Сафет Реджепов Хърлов

Дата на раждане: 12.09.1956
Място на раждане: С. Барутин, обл. Смолян
Сафет Реджепов Хърлов Дата на раждане 12.09.1956 г. Място на раждане С. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Иванов Петров и полк. Иванов на 30.10.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Иванов Петров; полк. Васил Мирчев Цочев; подполк. Димо П. Налбантов; ст. лейт. Неделин Петров Македонски; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Руфадов; Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи за получени Решение № 22/ 29.01.2008 г. 128 възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 10941; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Борино, издигнат от Коалиция за Борино-ЗНС,БСП и граждански сдружения
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Величков" Петър Димов Николов

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Петър Димов Николов Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Димитър Тонев Димитров на 11.05.1976 г., регистриран на 18.05.1976 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Тонев Димитров; о. р. Ат. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1984 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1107 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДДДО при РВМС-Ямбол до 01.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More