Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Величков; Нено намери 1 резултата / The search @pseudo Величков; Нено found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор; сътрудник "Величков; Нено" Людмил Владимиров Христосков

Дата на раждане: 12.05.1936
Място на раждане: гр. София
Людмил Владимиров Христосков Дата на раждане 12.05.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ст. Стойков на 06.09.1952 г., регистриран на 13.08.1954 г.; кап. Средков на 10.08.1971 г. към РУ-ГЩ Ръководил го служител о. р. Ст. Стойков; о. р. Д. Георгиев; о. р. Т. Владков; полк. Иван Д. Власковски; полк. Иван Йор. Кокалов; о. р. Иван Тодоров Дойчински; полк. Георги Костов Попов; полк. Борис Митков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел III-II; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; сътрудник Псевдоними Величков; Нено Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-17370; дело № 1430; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по геолого-географски науки от 1990 г. и от 1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Людмил Владимиров Христосков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.