Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велко намери 6 резултата / The search @pseudo Велко found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Рилски; Велко" Калиник Райчев Александров

Дата на раждане: 12.03.1931
Място на раждане: гр. Мъглиж
Калиник Райчев Александров Дата на раждане 12.03.1931 г. Място на раждане гр. Мъглиж Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов Йончев на 01.07.1968 г., регистриран на 06.07.1968 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Йончев; о. р. Тодор Димитров Тодоров; о. р. Иван Ст. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рилски; Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-9982; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Велко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Врачански митрополит Калиник
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Велко" Стоян Димитров Щърбаков

Дата на раждане: 25.08.1947
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Варна
Стоян Димитров Щърбаков Дата на раждане 25.08.1947 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Варна Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Георгиев на 28.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1144 (Вн) и в работно дело IР-594 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител в Транспортна банка до 09.06.1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Димитров Щърбаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; резидент "Велко" Румен Крумов Граховски

Дата на раждане: 16.04.1951
Място на раждане: с. Боровец, обл. Кюстендил
Румен Крумов Граховски Дата на раждане 16.04.1951 г. Място на раждане с. Боровец, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Пенчо Г. Пенчев на 06.06.1978 г., регистриран на 13.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Г. Пенчев; о. р. Ог. Петков; о. р. Ангел Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27523 и работно дело IР-12942. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" - Костинброд Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Велко " Людмил Боянов Иванов

Дата на раждане: 18.02.1959
Място на раждане: Гр. Русе
Людмил Боянов Иванов Дата на раждане 18.02.1959 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Кап. лейт. Станимир Зеленоградски на 18.05.1988 г. Ръководил го служител Кап. лейт. Станимир Зеленоградски; полк. Георги Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно Решение № 22/ 29.01.2008 г. 33 написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 21334; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Велко " Цоло Петров Котарански

Дата на раждане: 03.03.1944
Място на раждане: С. Царевец, обл. Враца
Цоло Петров Котарански Дата на раждане 03.03.1944 г. Място на раждане С. Царевец, обл. Враца Вербувал го служител Никола Попов на 28.04.1973 г., регистриран на 28.05.1973 г. Ръководил го служител Никола Попов Решение № 22/ 29.01.2008 г. 184 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, I отдел; ОУ на МВР-Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2693 и работно дело IР-1113; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП “ДРОМ”- “ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Осведомител "Велко" Цоло Петров Котарански

Дата на раждане: 03.03.1944
Място на раждане: с. Царевец, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More