Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велков намери 3 резултата / The search @pseudo Велков found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Велков" Христо Георгиев Христов

Дата на раждане: 02.12.1951
Място на раждане: гр. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Велков" Вели Акиф Рамадан

Дата на раждане: 17.09.1962
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Вели Акиф Рамадан Дата на раждане 17.09.1962 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител подп. Ангел Петков Синков на 03.01.1981 г., регистриран на 09.01.1981 г. Ръководил го служител подп. Ангел Петков Синков и Ст. Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, Управление Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Велков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 589 (Бс, обл.) – МФ; работно дело I Р - 12732; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от КП "Гражданска инициатива за модерен Айтос" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Велков " Вели Акиф Рамадан

Дата на раждане: 17.09.1962
Място на раждане: с. Мъглен
Вели Акиф Рамадан Дата на раждане 17.09.1962 г. Място на раждане с. Мъглен Вербувал го служител подп. Ангел Петков Синков на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 03.01.1981 г., регистриран на 09.01.1981 г. Ръководил го служител подп. Ангел Петков Синков и Ст. Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, Управление Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Велков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 589 (Бс, обл.) – МФ; работно дело I Р - 12732; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас, издигщнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More